Rekrutacja

 

Prowadzimy rekrutację uzupełniającą

na rok szkolny 2024/2025

do I klasy Liceum Ogólnokształcącego


 

z podziałem na rozszerzenia:

I grupa przedmiotów (język polski, historia, język angielski),

II grupa przedmiotów (biologia, chemia, matematyka, język angielski),

III grupa przedmiotów (matematyka, informatyka, język angielski)

Inne rozszerzenia według zapotrzebowania (przy grupie minimum 6 os.)

Kandydat do naszego Liceum powinien spełniać następujące wymagania:

    • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
    • średnia z ocen minimum 4,0;
    • zachowanie minimum bardzo dobre.

O przyjęciu do Liceum decyduje:

    • wynik rozmowy rekrutacyjnej,
    •  podpisanie umowy rezerwacyjnej,
    • terminowe składanie wymaganych dokumentów,
    • wniesienie opłaty bezzwrotnego wpisowego.

 

W przypadku posiadania wolnych miejsc

Liceum może prowadzić rekrutację uzupełniającą w klasach II i III.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

Uwaga!

W naszym liceum drugim językiem obcym jest niemiecki lub francuski.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły, którzy

wcześniej nie uczyli się żadnego z wymienionych powyżej języków,

są zobowiązani do uzupełnienia programu we własnym zakresie.