Rekrutacja

Rekrutacja

 

Prowadzimy rekrutację uzupełniającą do wyczerpania limitu miejsc

na rok szkolny 2023/2024

do jednej I klasy Liceum Ogólnokształcącego

 

 


 

 

z podziałem na rozszerzenia

I grupa przedmiotów (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie),

II grupa przedmiotów (biologia, chemia, fizyka/matematyka),

III grupa przedmiotów (matematyka, geografia, informatyka)

 

 

Kandydat do naszego Liceum powinien spełniać następujące wymagania:

  • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
  • średnia z ocen minimum 4,0;
  • zachowanie minimum bardzo dobre.

O przyjęciu do Liceum decyduje:

  • wynik rozmowy rekrutacyjnej,
  •  podpisanie umowy rezerwacyjnej,
  • terminowe składanie wymaganych dokumentów,
  • wniesienie opłaty bezzwrotnego wpisowego.

W przypadku posiadania wolnych miejsc.

Liceum może prowadzić rekrutację uzupełniającą w klasach II i III.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

Uwaga!

W naszym liceum drugim językiem obcym jest niemiecki lub francuski.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły, którzy wcześniej nie uczyli się żadnego z wymienionych powyżej języków,

są zobowiązani do uzupełnienia programu we własnym zakresie.