Ważne informacje dla rodziców i nowych uczniów

Szanowni Rodzice!
Zwracamy się z prośbą o dostarczenie z poprzedniej szkoły karty zdrowia ucznia! Jeśli w szkole nie było pielęgniarki i karta nie została założona proszę o taką informację na piśmie (e-mail, Librus)


Rodziców uczniów klasy I szkoły podstawowej proszę o dostarczenie bilansu zdrowia sześciolatka z oceną gotowości szkolnej i kwalifikacją do gimnastyki korekcyjnej (karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy „0” , 5/6/7 latka)!


Rodziców dzieci z problemami zdrowotnymi prosimy o bezpośredni kontakt z lekarzem lub pielęgniarką.
Badanie bilansowe dziecka (klasa VII SP i I liceum) wykonane będzie po dostarczeniu przez rodziców: zgody na badanie lekarskie i wypełnionej karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia (informacja o stanie zdrowia) oraz książeczki zdrowia dziecka.


Uczniowie pełnoletni informację o stanie zdrowia wypełniają sami.


Uwaga! Proszę uaktualniać informację o stanie zdrowia dzieci, w razie wystąpienia nowych sytuacji zdrowotnych.