Zajęcia dodatkowe

Nasze szkoły proponują różne koła zainteresowań oraz zajęcia pozalekcyjne,

podczas których uczniowie mogą rozwijać i doskonalić swoje zainteresowania oraz pasje.

W klasach I – III SP proponujemy naszym Uczniom:

  • kółko czytelnicze
  • kółko plastyczne
  • kółko kaligraficzne
  • kółko szachowe
  • kółko artystyczne
  • gry zespołowe

Dla Uczniów klas IV-VIII wszystkie zajęcia tworzone są zgodnie z ich aktualnymi potrzebami

  • Dla miłośników dramatu i teatru mamy kółko teatralne.
  • Pasjonaci wszelkiej formy aktywności fizycznej z pewnością wybiorą SKS.
  • Oczywiście znajdzie się również coś dla miłośników języków obcych i melomanów muzyki, którzy mogą śpiewająco uczestniczyć w próbach chóru lub zespołu muzycznego.
  • Tym zaś uczniom, którzy chcieliby rozwiać wszelkie trapiące ich wątpliwości związane z konkretnym przedmiotem, proponujemy konsultacje.

Słowem, każdy znajdzie coś dla siebie!

Teatr to przestrzeń, w której młody człowiek uczy się wrażliwości i empatii. Uczestniczenie w procesie twórczym jest dla niego sposobem na rozwijanie zdolności artystycznych oraz, tak cennej w dzisiejszym świecie, kreatywności.

Towarzyszące temu emocje pomagają zrozumieć siebie i drugiego człowieka a tworzące się w tym czasie relacje są podstawą wieloletnich przyjaźni. Dla młodego człowieka stawanie na scenie jest okazją do budowania pewności siebie, uzewnętrzniania i nazywania uczuć oraz pokazania swojego sposobu patrzenia na świat. 

Dlatego warto pozwolić młodemu człowiekowi uczestniczyć w zajęciach teatralnych, zachęcać Go do tego i motywować.

W naszej szkole działają dwie grupy teatralne, które wspólnie tworzą, istniejący już od prawie dwudziestu lat, Teatr Bellart.

Do pierwszej należą uczniowie z klas 4. – 6. szkoły podstawowej, a drugą tworzy młodzież z klas 7. i 8. szkoły podstawowej oraz licealiści.

Podczas dwugodzinnych zajęć wykonujemy różnorodne ćwiczenia aktorskie, ćwiczymy emisję głosu i dykcję, projektujemy oraz wykonujemy kostiumy, charakteryzację i scenografię.

W roku szkolnym 2021/2022 chcemy powrócić do tradycji Szkolnych Dni Teatru i w ciągu kilu dni wystawić „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry, „Dziadka do orzechów” Hoffmanna, „Panny świętojańskie” na podstawie twórczości Jana Kochanowskiego oraz „Tajemnicę Lady Caroline”, której scenariusz powstał w oparciu o kryminał Agathy Christie. Mamy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje nam planów i młodzi aktorzy będą mogli pokazać na scenie wyniki swojej pracy.

Nauczyciel mgr Agnieszka Krawczyk

Zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego poświęcone będą głównie nauce tego języka. Niemożliwa jest jednak nauka języka obcego w oderwaniu od kultury państwa lub obszaru, w którym ludzie się nim posługują. Dlatego często będziemy odnosić się do literatury, geografii czy historii Hiszpanii. Wszystko po to, aby lepiej zrozumieć, jak obecnie się żyje w Hiszpanii czy Ameryce Łacińskiej. W nauce języka duży nacisk będziemy kładli na komunikację. Obecnie mamy dwie grupy: początkującą oraz kontynuującą.

Nauczyciel mgr Anna Mikos

Już od 15 lat są prowadzone zajęcia z języka rosyjskiego. W tym roku szkolnym spotykamy się po lekcjach w piątki na dwie godziny lekcyjne.

Alfabet rosyjski różni się zasadniczo od alfabetu łacińskiego. Rosjanie, a także inni południowi i wschodni Słowianie posługują się alfabetem słowiańskim z IX wieku zwanym cyrylicą. Nazwa pochodzi od imienia świętego Cyryla.

Uczniowie, którzy nigdy nie uczyli się języka rosyjskiego muszą się zapoznać z alfabetem, żeby móc pisać i czytać. Dla początkujących jest inny zakres materiału, zaś dla zaawansowanych zupełnie inny.

Mówimy na zajęciach o najbliższej rodzinie, przedstawiamy się: imię i nazwisko. Typowe zwroty dla języka rosyjskiego odpowiadamy kto to jest?, co to jest?

Mówimy o miejscu zamieszkania: miasto, wieś. Następne tematy to: szkoła, klasa, ulubione przedmioty, odmiana czasowników: uczyć się, czytać, pisać. Dni tygodnia, strony świata: północ, południe, wschód, zachód. Nasi sąsiedzi: Rosja, stolica Rosji, Petersburg, Moskwa. Ważne wiadomości o Moskwie. Stan zdrowia, na co chorujesz? Epidemia grypy, covid-19. Określenie czasu, godziny, liczebniki główne w połączeniu czasownikiem „czas”. Ochrona przyrody, wymiana zjawisk pogodowych. Opowiadanie o klimacie Rosji. Pisanie listów do kolegów. Jak zaczynamy list, a jak kończymy. Różne zawody – pracować jako kto? Jak nauczyciel, lekarz. Zainteresowania uczniów np.: sport, muzyka, Internet. Ulubione zwierzęta, opieka nad nimi. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Opowiadanie o tych porach. Idziemy do kina do teatru. Najbardziej znani pisarze i poeci np.: Puszkin, Tołstoj, Czechow. Opisanie mieszkania, z ilu pokoi się składa? Idziemy do sklepu na zakupy. Nazwy warzyw i owoców, pieczywa, wyrobów mięsnych, słodyczy itp. Charakterystyka kolegi lub koleżanki: wygląd zewnętrzny. Idziemy do restauracji, różne potrawy. Sport: różne rodzaje sportów: letnie i zimowe. Syberia i jezioro Bajkał. Bogactwo Syberii. 

Te wszystkie tematy pozwalają zapoznać się rosyjskimi zwrotami, słowami, uczą jak prowadzić dialogi na różne tematy, a także wprowadzamy gramatykę, odmianę rzeczowników, przymiotników przez przypadki i czasowników.

Bardzo ważny w języku rosyjskim jest akcent. Uczniowie uczą się mówić i czytać z odpowiednim akcentem, są ku temu przygotowane różne ćwiczenia.

Nauczyciel mgr Lidia Juźwik

Zespół wokalno-instrumentalny „Szarotki”

Zespół wokalno-instrumentalny „Szarotki” tworzą uzdolnione muzycznie uczniowie naszej szkoły od klasy 4SP do Liceum. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności, zarówno wokalne jak i instrumentalne, mają możliwość rozwijania talentu muzycznego na wielu płaszczyznach: śpiew, rytmika, gra na instrumentach, zapoznawanie się z sceną i regułami dobrego zaprezentowania swoich zdolności. Zespół uświetnia wszystkie imprezy szkolne, jak również przygotowuje oprawę muzyczną podczas mszy świętej. Repertuar zespołu składa się z utworów patriotycznych, okolicznościowych, piosenek młodzieżowych, biesiadnych i turystycznych. Próby odbywają się we wtorki od 14.00 do 15.35. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych uczniów chcących rozwijać swoje umiejętności muzyczne.

 Nauczyciel mgr Wiktoria Charczenko