Kalendarz Szczepień

W 6 roku życia (po ukończeniu 5 roku życia)   szczepienie przeciwko:

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia przypominającego)

POLIOMYELITIS – (szczepienie przypominające)

ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE (szczepienie przypominające)

W 14 roku życia (po ukończeniu 13 roku życia) szczepienie przeciwko:

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (druga dawka szczepienia przypominającego)

W 19 roku życia (po ukończeniu 18 roku życia) szczepienie przeciwko:

BŁONICY, TĘŻCOWI (trzecia dawka szczepienia przypominającego)