Logopeda

mgr Izabela Szafrańska-Staros (Logopeda, Terapeuta ręki)

Kwalifikacja na zajęcia:

We wrześniu w klasach I-III SP logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykryciu zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji.

O wynikach przeprowadzonych badań przesiewowych oraz terminach i godzinach spotkań z uczniem rodzice zostają poinformowani poprzez dziennik Librus.

Zakres działań logopedy:

– przesiewowe badanie logopedyczne (kl.I – III);

– przygotowanie programu terapii;

– prowadzenie terapii indywidualnej;

– indywidualne konsultacje z wychowawcami, rodzicami, udzielanie porad;

– przygotowanie pomocy logopedycznych;

– prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu;

– informowanie o konieczności odbycia konsultacji z innymi specjalistami, np. laryngolog, ortodonta, foniatra, neurolog, psycholog.

Program zajęć indywidualnych obejmuje:

– ćwiczenia usprawniające funkcję w obrębie aparatu artykulacyjnego;

– ćwiczenia usprawniające narządy aparatu artykulacyjnego;

– naukę prawidłowej wymowy zaburzonych głosek w izolacji;

– utrwalanie zaburzonych głosek;

– ćwiczenia w różnicowaniu głosek opozycyjnych;

– ćwiczenia słownikowe.

Rola Rodzica w terapii logopedycznej:

– wspieranie dziecka;

– dawanie prawidłowych wzorców wymowy;

– zapewnienie opieki innych specjalistów, jeżeli zachodzi taka potrzeba;

– pilnowanie, aby dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach logopedycznych, prowadziło zeszyt według zaleceń specjalisty;

– codzienna, systematyczna praca z dzieckiem w domu (ok. 10-15 min.).

Sukces terapii logopedycznej opiera się na zajęciach logopedycznych odbywających się na terenie szkoły, opiece innych specjalistów oraz systematycznej pracy w domu.

W celu umówienia się na konsultację logopedyczną zapraszam do pisania wiadomości poprzez dziennik Librus