Reedukator

mgr Ewa Osiak

Zajęcia reedukacji (terapii pedagogicznej) –  są przeznaczone dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.

Celem zajęć jest:

  • usprawnianie funkcji psychomotorycznych ( percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki małej i dużej)
  • podnoszenie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej (doskonalenie graficznego poziomu pisma)
  • doskonalenie koncentracji uwagi i pamięci
  • doskonalenie umiejętności szkolnych tj. usprawnianie techniki prawidłowego czytania i umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wdrażanie do czujności ortograficznej
  • motywowanie do pokonywania i pracy nad trudnościami szkolnymi

Zajęcia prowadzone są w małych grupach ( od 2 do 5 osób) lub indywidualnie.

Dzieci są kwalifikowane na zajęcia na podstawie opinii psychologiczno- pedagogicznej , zgłoszenia dziecka przez wychowawcę  w klasach młodszych lub na podstawie diagnozy przesiewowej  przeprowadzonej w klasach pierwszych we wrześniu.

Warunkiem skutecznego przezwyciężania trudności w nauce czytania lub pisania jest systematyczna praca w szkole i w domu wg zaleceń terapeuty – reedukatora.

W celu umówienia spotkania proszę o kontakt przez Librus.