Wymiana zagraniczna

Uczniowie są goszczeni przez tydzień w rodzinach. Językiem wymiany jest język francuski. Uczniowie przez tydzień są „zanurzeni” w autentycznym języku co niesłychanie przyczynia się do wzrostu motywacji uczenia się i chęci porozumiewania się w obcym języku.

Każdy z uczniów jest goszczony w domu koleżanki lub kolegi, z którym wcześniej przez parę miesięcy korespondował e-mailowo, poprzez portale społecznościowe czy Skype.

Uczniowie jeden cały dzień spędzają w szkole francuskiej biorąc udział we wszystkich zajęciach szkolnych. w pozostałe dni jeżdżą na wycieczki poznając kulturę, tradycję, historię Bretanii. Odkrywają ocean i całą odwieczną kulturę morską tego regionu.

Weekend uczniowie spędzają w rodzinach. Poznają zwyczaje rodzin francuskich (posiłki, plan dnia, sposoby spędzania czasu wolnego). Ten czas spędzony wspólnie bardzo przyczynia się do pogłębienia więzi między uczniami i prowadzi często do długotrwałych przyjaźni.

Poniżej zamieszczamy prezentację przygotowaną przez jedną z uczestniczek wymiany 2018.

Każdy wyjazd jest przygotowywany dużo wcześniej – w swoich szkołach pracujemy nad konkretnym projektem, przygotowujemy występy, wymieniamy maile.

W trakcie wyjazdu młodzież mieszka u rodzin – umożliwia to nawiązanie bliższych kontaktów i zdobywanie umiejętności porozumiewania się w obcym języku.

Stałym elementem naszej wymiany jest zwiedzanie regionu i poznawanie kraju, a także wspólna Msza Święta. Każdej wymianie towarzyszy temat przewodni.