Świetlica

Nasza świetlica to miejsce, w którym zapewniamy uczniom opiekę wychowawczą, umożliwiającą im wszechstronny rozwój osobowości. Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, kładąc duży nacisk na pracę twórczą dzieci. Podczas zajęć tematycznych z wychowawcą bierzemy pod uwagę pomysły dzieci.

Często organizujemy zajęcia na świeżym powietrzu, gdzie uczniowie przez obserwację, doświadczenie oraz zabawę zdobywają wiedzę na temat otaczającego świata. W duchu chrześcijańskim kształtujemy właściwą postawę społeczno-moralną. Wdrażamy uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu.

Tworzymy warunki do nauki, odrabiania lekcji i pomocy w nauce. Nie brakuje też czasu na gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, puzzle, szachy, zagadki i inne ciekawe zajęcia, które sprawiają, że nasza świetlica tętni życiem!

Niezwykle ważne jest dla nas, aby w świetlicy panowała rodzinna atmosfera, a dzieci doświadczały radości z bycia razem!