Czesne w Liceum Ogólnokształcącym

Konto liceum

PKO BP SA IX O/W-WA
20 1020 1097 0000 7802 0114 4518

Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty:
imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc

  • wpisowe – 700 zł (opłata bezzwrotna)

Dla absolwentów Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek wpisowe wynosi 500 zł

Czesne od października 2023 r. w liceum wynosi:

  • czesne – 1300 zł x 12 miesięcy (klasy I – III)
  • czesne – 1585 zł x 10 miesięcy (klasa IV)

Opłata za internat dla uczniów LO – 600 zł x 10 miesięcy