Aktualności

Sekretariat od dnia 9 listopada 2020 r. do odwołania otwarty w godz.
9.00 – 14.00

Szanowni Państwo,

na szkolnej stronie internetowej w zakładce COVID-19 zostały
zamieszczone procedury bezpieczeństwa realizowane w naszych szkołach.
Jest również oświadczenie rodziców, które należy pobrać i wypełnić dla
każdego dziecka będącego naszym uczniem. Prosimy dostarczyć drogą
elektroniczną do sekretariatu szkoły do 31 sierpnia 2020 r. Jeżeli nie
ma takiej możliwości to bezpośrednio do sekretariatu zachowując reżim
sanitarny (dezynfekcja rąk i osłona nosa i ust maseczką/przyłbicą).

W aktualnościach na stronie internetowej zostały podane informacje
dotyczące uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

——————————————————