Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

s. mgr Hanna Filipkowska 

Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

s. mgr  Irena Nicpoń 

Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

 

Nauczyciele

religia

ks. mgr Przemysław Krawiec

język polski

p. mgr Magdalena Chyła

p. mgr Anna Cybulska – Szmalc

p. mgr Agnieszka Krawczyk

język angielski

p. mgr Adam Jakubczyk

p. mgr Anna Szuba

język francuski

p. mgr Maria Bielicka

p. mgr Adriana Kobierowska

p. mgr Katarzyna Piwnicka

język niemiecki

p. mgr Joanna Patora

p. mgr Anna Sychowska

historia

s. mgr Irena Nicpoń

p. mgr Rafał Drużdżel

wiedza o społeczeństwie

p. mgr Dorota Walas

biologia

p. mgr Rafał Chojnowski

s. mgr Teresa Patej

geografia

p. mgr Ewa Milczarek

p. mgr Agnieszka Woroniecka

matematyka

p. mgr Małgorzata Kudlak

p. mgr Halina Matuszewska

s. mgr Joanna Niewiarowska

s. dr Beata Sikorska

fizyka

p. mgr Jolanta Beling

p. mgr Elżbieta Pawelska

chemia

p. mgr Krystyna Gornowicz – Ruszkowska

p. mgr Małgorzata Kozłowska

wychowanie do życia w rodzinie

p. mgr Małgorzata Kozłowska

informatyka

p. mgr Rafał Chojnowski

wychowanie fizyczne

p. mgr Agnieszka Kropiewnicka

p. mgr Radosław Filipkowski

wiedza o kulturze

s. mgr Ewa Baranowska

przedsiębiorczość

p. mgr Zofia Ostrowska

edukacja dla bezpieczeństwa

p. mgr Marek Rospond

historia i teraźniejszość

p. mgr Rafał Drużdżel