Nasze szkoły

Wychowują i uczą życia według Ewangelii,

Wspierają ucznia we wszystkich obszarach jego osobowego rozwoju, w procesie tym opierają się na chrześcijańskim systemie wartości – uczestniczą w nim wszyscy nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły,

Zapewniają bezpieczeństwo i kameralną atmosferę, dokładają wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie,

Posiadają uprawnienia szkół publicznych,

Oferują naukę dwóch języków obcych (angielskiego i francuskiego/niemieckiego) ze zwiększoną liczbą godzin oraz dodatkowo kółko języka hiszpańskiego i rosyjskiego

Prowadzą zajęcia wzbogacające program nauczania (m.in. lekcje w muzeach, wycieczki programowe), dodatkowo w liceum: debaty oksfordzkie, wymiany uczniowskie z katolickimi szkołami we Francji i Niemczech,

Pracują w systemie jednozmianowym,

W liceum zajęcia w małych grupach, zgodnie z wybranymi przez uczniów rozszerzeniami

Uczniowie klas I-IV SP (dzieci, które nie ukończyły 10 r. ż.) mogą zostać objęci opieką pozalekcyjną w świetlicy, gdzie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, odrabiania prac domowych, twórczych zabaw z rówieśnikami,

Mamy własny internat dla licealistów spoza Warszawy.

Nasz absolwent

Zdobędzie umiejętność ustawicznego wyszukiwania i przyswajania wiedzy, korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł,

Osiągnie taki poziom wiedzy i umiejętności, że może z sukcesami kontynuować naukę na następnych etapach edukacyjnych,

Będzie miał możliwość studiowania na prestiżowych uniwersytetach,

Uzyska samodzielność, ale będzie również potrafił pracować w grupie,

Rozwinie w sobie ciekawość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

Będzie potrafił dokonywać wyborów w odniesieniu do wartości chrześcijańskich, 

Zdobędzie kompetencje pracownika przyszłości,

Zrozumie potrzebę osobistej troski o życie religijne i będzie aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym Kościoła,

Będzie pielęgnował tradycję, szanował symbole narodowe i religijne.