Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK  W WARSZAWIE

W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków!

  1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji.
  2. Biblioteka jest otwarta codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
  3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem bibliotekii godzinami otwarcia biblioteki.
  4. Książki wypożycza uczeń osobiście.
  5. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca.
  6. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni czytelnicy.

Uczeń może przedłużyć termin zwrotu książki, jeśli nie ma na nią zamówień.

  1. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów   mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
  2. Wypożyczone materiały ze zbiorów biblioteki należy chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem. Czytelnik  przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą bądź inną wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

  1. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.
  2. W przypadku zmiany szkoły każdy czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.