Patronki

Pochodziła z rodziny szlacheckiej o tradycjach religijnych i patriotycznych. Wcześnie osierocona przez ojca, wraz z matką i starszą siostrą wyjechała do Rzymu, gdzie kontynuowała naukę. 

W wieku 18 lat zdecydowała się współpracować z matką, Celiną Borzęcką, przy tworzeniu nowego polskiego zgromadzenia zakonnego – sióstr zmartwychwstanek. 

Wspólnota od początku stawiała sobie za cel pracę nad moralnym odrodzeniem narodu przez wychowanie młodzieży. 

Już w 1887 roku w Rzymie powstała pierwsza szkoła dla dziewcząt, której dyrektorem została siostra Jadwiga. 

Współzałożycielka pracowała także nad formacją młodzieży zakonnej, wspierała matkę w tworzeniu nowych placówek zgromadzenia na ziemiach polskich i w Stanach Zjednoczonych. 

Odznaczała się wielką wiarą, pokojem, konsekwentnym wymaganiem od siebie, dobrocią serca, jasnym, logicznym umysłem i umiłowaniem Boga. Zmarła nagle 27 września 1906 roku.

Uczęszczała na prywatną pensję Pauliny Hewelkówny, w 1918 r. otrzymała maturę i rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jako studentka medycyny w 1920 r. pospieszyła na front, aby pełnić funkcję sanitariuszki. Za bohaterską służbę została w 1932 r. odznaczona krzyżem Polonia Restituta. 

W okresie studiów poznała wspólnotę Sióstr Zmartwychwstanek, mieszkających blisko Uniwersytetu. Będąc na trzecim roku, postanowiła wstąpić do Zgromadzenia. W 1922 r. rozpoczęła życie zakonne w Kętach a w 1924 r. złożyła pierwsze śluby i powróciła do warszawskiej wspólnoty. Wznowiła też studia uniwersyteckie na kierunku matematyczno – przyrodniczym, które ukończyła w 1929 r. Kiedy w 1930 r. otwarto gimnazjum na Żoliborzu, siostra Alicja została przez kuratorium skierowana tam na praktyki. Uczyła chemii, pełniąc jednocześnie obowiązki pielęgniarki. Po dwóch latach uzyskała wszystkie uprawnienia nauczycielskie. W 1934 r. została dyrektorką w upadającym gimnazjum w Wejherowie i pełniła tę funkcję do 1939 r. Bardzo troszczyła się o patriotyczne wychowanie młodzieży. Siostry w swoich wspomnieniach podkreślają jej ducha modlitwy, powagę i respekt, jaki budziła, a zarazem dobroć i serdeczność, mądre wymagania, pokorę, umiejętność przepraszania i wielką odpowiedzialność, która nie pozwoliła jej uniknąć śmierci. Kiedy we wrześniu 1939 r. rozpoczęły się aresztowania duchowieństwa i inteligencji, rodzice uczennic proponowali Siostrze pomoc w zorganizowaniu ucieczki. Ona jednak nie chciała pozostawić sióstr i powierzonej jej placówki. 24 października gestapo aresztowało Siostrę Alicję. Nie pozwolono jej spotykać się z siostrami. Została rozstrzelana 11 listopada 1939 r. w lasach Piaśnicy na Pomorzu.

13 czerwca 1999 r. Ojciec św. Jan Paweł II, w czasie kolejnej pielgrzymki do Polski, zaliczył Siostrę Alicję Kotowską do grona błogosławionych męczenników II wojny światowej.