Opłata za internat dla uczniów LO

Konto liceum

PKO BP SA IX O/W-WA
20 1020 1097 0000 7802 0114 4518

Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty:
imię i nazwisko ucznia, opłata za internat

Opłata za internat dla uczniów LO – 600 zł x 10 miesięcy