Powitanie Siostry Dyrektor

Siostry Zmartwychwstanki ze Szkół na Warszawskim Żoliborzu witają Państwa najserdeczniej.​

Nasze szkoły – Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące - to szkoły z wiekową tradycją, która sięga swymi początkami II-giej Rzeczypospolitej

Nasze nieprzerwane trwanie sprawiło, że szkoły nasze stały się orszakiem pokoleń.

Tu przed wojną uczyły się prababcie, potem babcie, potem mamy, potem wnuczki i prawnuczki.
Nasz nieprzerwany szkolny trud bacznie obserwował ks. Kardynał Stefan Wyszyński, który z odosobnienia w Komańczy w liście do Przełożonej Prowincji Warszawskiej s. Józefy Komarnickiej wystawił najpiękniejsze świadectwo szkolnej pracy Sióstr Zmartwychwstanek:

„Zmartwychwstanki stworzyły najbardziej polski styl wychowania w szkolnictwie naszym. Były najbardziej samodzielne i najbardziej przystosowane do psychiki narodowej polskiej. To wielka zasługa Waszych Poprzedniczek. Obecnie warto śledzić te przemiany, które zachodzą w społeczno moralnej strukturze młodego pokolenia i już dziś obmyślić środki „brania” tej młodzieży.”

Dzieło nasze jest chyba czymś więcej niż placówką oświatową. Udało nam się stworzyć nową wartość, prawdziwą wspólnotę, rodzinę.

Nasi absolwenci, mimo upływu lat, utrzymują więź ze szkołą, są z niej dumni, zawsze gotowi dawać świadectwo tej serdecznej przynależności. Jakże często pojawiają się w szkole, przyprowadzają swoje dzieci. W ten oto sposób tradycja i przyszłość splata się z dniem dzisiejszym i tworzy wspólne dzieło, które trwa.

Historia szkoły na Żoliborzu, to istotna karta historii Zgromadzenia Zmartwychwstanek, które zostało obdarzone charyzmatem wychowawczym. W tej szkole, mimo różnych burz dziejowych i dwóch totalitaryzmów, które wycisnęły swe piętno na jej  dziejach, bez przerwy trwa wiara w ideały, pielęgnuje się tradycję narodową, kształtuje charakter dzieci i młodzieży przez ukazywanie piękna, wezwanie do samowychowania, realizację programu wychowawczego wypracowanego przez pokolenia Zmartwychwstanek.

Niewątpliwie ta szkoła jest także domem, mieszczący się od początku internat zawsze miał pełnić funkcję opiekuńczą, tworzyć atmosferę rodziny. Jest także ta szkoła pomnikiem historii, miejscem narodowej pamięci. Jest również małym muzeum, w którym odnajdujemy ślady europejskiej kultury. Jest szczególnym miejscem wzrastania młodego pokolenia w tradycji. Jest także domem Bożym, gdyż codzienna modlitwa, obecność Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej uświadamiają wszystkim, że zawsze najważniejszym Nauczycielem jest tu Jezus Chrystus.

Z całego serca proszę o łaskawe zapoznanie się ze stroną internetową naszych szkół, o zaznajomienie się z wszelkimi informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszych szkół i internatu, zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

Jeżeli szkoły nasze staną się w oczach Państwa obiektem zainteresowania, to zapewniamy, że nasze drzwi stoją otworem dla wszystkich młodych serc i umysłów, które będą się tu uczyć i współtworzyć Dzieło Sióstr Zmartwychwstanek.
s. Hanna Filipkowska
Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie