Gabinet medyczny

Opiekę nad zdrowiem uczniów sprawują:

Lek. med. Alina Kwarecka

Pielęgniarki środowiskowe środowiska nauczania i wychowania:

Ewa Kalinowska (codziennie w godz. 8.00 – 15.30)

Danuta Górecka (codziennie 8.00 – 14.00)

Gabinet znajduje się na III piętrze                                                                                                                            

Telefon do gabinetu medycznego : 22 663 68 73 wew. 350

Adres e-mail do gabinetu medycznego:

gabinetmedyczny@gmail.com

Kontakt przez dziennik elektroniczny Librus: pedagog – psycholog szkolny → Ewa Kalinowska pielęgniarka

W gabinecie przeprowadzane są badania profilaktyczne:

– badania nowych uczniów

– badania uczniów (bilans)  – klasa VII SP, I LO i ostatnia klasa LO (maturalna)

– kwalifikacja do grup WF i gimnastyki korekcyjnej

– przeprowadzanie testów przesiewowych (pomiary masy ciała i wzrostu, ciśnienia tętniczego, ostrości wzroku, widzenia barw, słuchu, postawy i stóp) – klasa III SP, V SP, VII SP, I LO ostatnia klasa LO (maturalna)

 prowadzenie grup dyspanseryjnych (opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi)

– udzielanie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i urazach

W ramach profilaktyki prowadzona jest Promocja Zdrowia i Edukacja Zdrowotna