Programy Edukacyjne Szkoła Podstawowa

W ramach promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowane są programy:

  • Program Edukacyjny „Dziel się Uśmiechem”

 Celem projektu jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Prozdrowotna edukacja uczniów
prowadzona od najmłodszych lat jest kluczem do budowy właściwych postaw w przyszłości.

  • Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

 Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program „Trzymaj Formę!” istnieje i jest realizowany w całym kraju od 2006 r. Nasza szkoła opracowała projekt (autorski) nt. „Racjonalnego odżywiania”, który realizowała. W roku szkolnym 2006/2007 szkoła przystąpiła do programu „Trzymaj Formę”, kontynuując swój program, rozszerzając o zagadnienia z aktywności fizycznej. Od tej pory co roku program jest kontynuowany i modyfikowany.

Poziom szkolny koordynuje pielęgniarka Ewa Kalinowska, która opracowała projekt pt.

„Racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna młodzieży”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest eliminowanie niewłaściwych nawyków odżywiania wśród młodych ludzi i zmotywowanie ich do aktywności ruchowej.

Link do programu: www.trzymajforme.pl

DZIEŃ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Dzień Zdrowego Stylu Życia jest podsumowaniem programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

Głównym celem tego projektu jest eliminowanie niewłaściwych nawyków odżywiania wśród młodych ludzi oraz zmotywowanie ich do aktywności ruchowej.

W ciągu roku odbywa się wiele zajęć dotyczących zdrowej żywności, zbilansowanej diety i ekologii. Młodzież w różny sposób poprawia swoją aktywność fizyczną. Bierze udział w szkolnych rozgrywkach sportowych  oraz  w  różnych zajęciach rekreacyjnych. Poza tym aktywnie spędza czas na wyjazdowych wycieczkach szkolnych.  

W projekt zaangażowana jest cała społeczność Szkoły Podstawowej i Liceum.

  • Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”.

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności zabezpieczenia się przed ukąszeniem kleszcza.

  • Profilaktyka chorób wywoływanych przez meningokoki grupy C Pierwszy Dzwonek”.

Celem zajęć jest przekazanie dzieciom i młodzieży informacji dotyczących:

  • możliwych dróg zakażenia meningokokami grupy C
  • podstawowych zasad profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy C
  • utrwalania podstawowych zasad higieny

Wykłady, pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami oraz konkursy, przeprowadzane są również na tematy:

*  Profilaktyka wad postawy.
*  Profilaktyka wad wzroku.
*  Profilaktyka chorób zakaźnych.
*  Profilaktyka uzależnień.
*  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
*  Higiena osobista.
*  Higiena snu i wypoczynku.
*  Higiena zdrowego żywienia.