Rekrutacja

Szanowni Państwo,

 prowadzimy nabór do jednej I klasy SP na rok szkolny 2023/2024

(klasa bez nauczyciela wspomagającego)

Nasza szkoła nie uczestniczy w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych