Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA SP

Dyrekcja

mgr Hanna Filipkowska 

Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

mgr  Irena Nicpoń

Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

 

Nauczyciele

religia

mgr Renata Ciężkowska

mgr Barbara Mruk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Kinga Krzyształ

mgr Dorota Denkow

mgr Karolina Niewadzi

język polski

mgr Magdalena Chyła

mgr Agnieszka Kapela

mgr Agnieszka Krawczyk

mgr Irmina Napiórkowska

język angielski

mgr Adam Jakubczyk

mgr Milena Rafalska

mgr Anna Szuba

język francuski

mgr Maria Bielicka

mgr Adriana Kobierowska

mgr Katarzyna Piwnicka

język niemiecki

mgr Katarzyna Rączka

historia

mgr Irena Nicpoń

mgr Rafał Drużdżel

wiedza o społeczeństwie

mgr Rafał Drużdżel

biologia

mgr Teresa Patej

geografia

mgr Ewa Milczarek

matematyka

mgr Joanna Niewiarowska

mgr Elwira Budzyńska

fizyka

mgr Elżbieta Pawelska

chemia

mgr Krystyna Gornowicz – Ruszkowska

mgr Małgorzata Kozłowska

przyroda

mgr Teresa Patej

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Kozłowska

informatyka

mgr Rafał Chojnowski

wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Budek

mgr Radosław Filipkowski

gry zespołowe

mgr Radosław Filipkowski

plastyka

mgr Justyna Mahboob

edukacja muzyczna, rytmika

mgr Wiktoria Charczenko

technika

mgr Dorota Denkow

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Rospond

świetlica

mgr Izabela Pytlakowska

mgr Katarzyna Wójcicka – Ciołek