Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

s. mgr Hanna Filipkowska 

Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

s. mgr  Irena Nicpoń 

Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

 

Nauczyciele

religia

s. mgr Renata Ciężkowska

ks. mgr Przemysław Krawiec

s. mgr Barbara Mruk

edukacja wczesnoszkolna

p. mgr Dorota Denkow

s. mgr Karolina Niewadzi

p. mgr Karolina Płatek

język polski

p. mgr Magdalena Chyła

p. mgr Anna Cybulska – Szmalc

p. mgr Agnieszka Kapela

p. mgr Agnieszka Krawczyk

p. mgr Irmina Napiórkowska

język angielski

p. mgr Adam Jakubczyk

p. mgr Monika Seń

p. mgr Anna Szuba

język francuski

p. mgr Maria Bielicka

p. mgr Adriana Kobierowska

p. mgr Katarzyna Piwnicka

język niemiecki

p. mgr Joanna Patora

p. mgr Anna Sychowska

historia

s. mgr Irena Nicpoń

p. mgr Dorota Walas

wiedza o społeczeństwie

p. mgr Rafał Drużdżel

biologia

s. mgr Teresa Patej

geografia

p. mgr Ewa Milczarek

matematyka

p. mgr Sławomir Cupiał

s. mgr Joanna Niewiarowska

fizyka

p. mgr Elżbieta Pawelska

chemia

p. mgr Krystyna Gornowicz – Ruszkowska

p. mgr Małgorzata Kozłowska

przyroda

s. mgr Teresa Patej

wychowanie do życia w rodzinie

p. mgr Małgorzata Kozłowska

informatyka

p. mgr Rafał Chojnowski

p. mgr Marzena Ocias

wychowanie fizyczne

p. mgr Katarzyna Budek

p. mgr Radosław Filipkowski

gry zespołowe

p. mgr Radosław Filipkowski

plastyka

p. mgr Justyna Mahboob

edukacja muzyczna, rytmika

p. mgr Wiktoria Charczenko

technika

p. mgr Marzena Ocias

edukacja dla bezpieczeństwa

p. mgr Marek Rospond

świetlica

p. mgr Natalia Ciostek

p. mgr Elżbieta Oleksiak – Pawiłojć