Dyrekcja

sdyrektor s. mgr Hanna Filipkowska

Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

smaksymilianas. mgr  Irena Nicpoń

Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

 

Nauczyciele

 

religia

ks. mgr Przemysław Krawiec

 

język polski

p. mgr Magdalena Chyła

p. mgr Anna Cybulska – Szmalc

p. mgr Agnieszka Krawczyk

 

język angielski

p. mgr Adam Jakubczyk

p. mgr Agnieszka Szafran

p. mgr Anna Szuba

 

język francuski

p. mgr Adriana Kobierowska

p. mgr Anna Mioduszewska

 

język niemiecki

p. mgr Katarzyna Malinowska

p. mgr Anna Sychowska

 

historia

s. mgr Irena Nicpoń

p. mgr Rafał Drużdżel

 

wiedza o społeczeństwie

p. mgr Maria Ślusarska

 

biologia

p. mgr Rafał Chojnowski

 

geografia

p. mgr Agnieszka Woroniecka

 

matematyka

p. mgr Małgorzata Kudlak

p. mgr Halina Matuszewska

s. mgr Joanna Niewiarowska

s. dr Beata Sikorska

 

fizyka

p. mgr Lidia Sobczak

 

chemia

p. mgr Krystyna Gornowicz – Ruszkowska

p. mgr Małgorzata Kozłowska

 

wychowanie do życia w rodzinie

p. mgr Małgorzata Kozłowska

 

informatyka

p. mgr Rafał Chojnowski

 

wychowanie fizyczne

p. mgr Agnieszka Kropiewnicka

p. mgr Radosław Filipkowski

 

wiedza o kulturze

s. mgr Ewa Baranowska

 

przedsiębiorczość

p. mgr Zofia Ostrowska

 

edukacja dla bezpieczeństwa

p. mgr Marek Rospond

 

przyroda

p. mgr Lidia Sobczak

 

historia i społeczeństwo

p. mgr Maria Ślusarska

 

fizyka w medycynie

p. mgr Lidia Sobczak

 

ekonomia w praktyce

p. mgr Zofia Ostrowska