Dyrekcja

sdyrektor s. mgr Hanna Filipkowska – Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

smaksymilianas. mgr  Irena Nicpoń – Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

Nauczyciele

religia

ks. mgr Przemysław Krawiec

Język polski

p. mgr Magdalena Chyła

p. mgr Anna Cybulska – Szmalc

p. mgr Agnieszka Krawczyk

język angielski

p. mgr Adam Jakubczyk

p. mgr Agnieszka Szafran

p. mgr Anna Szuba

język francuski

p. mgr Adriana Kobierowska

p. mgr Anna Mioduszewska

język niemiecki

p. mgr Katarzyna Malinowska

p. mgr Anna Sychowska

historia

s. mgr Irena Nicpoń

p. mgr Rafał Drużdżel

wiedza o społeczeństwie

p. mgr Maria Ślusarska

biologia

p. mgr Rafał Chojnowski

geografia

p. mgr Agnieszka Woroniecka

matematyka

p. mgr Małgorzata Kudlak

p. mgr Halina Matuszewska

s. mgr Joanna Niewiarowska

s. dr Beata Sikorska

fizyka

p. mgr Lidia Sobczak

chemia

p. mgr Krystyna Gornowicz – Ruszkowska

p. mgr Małgorzata Kozłowska

wychowanie do życia w rodzinie

p. mgr Małgorzata Kozłowska

informatyka

p. mgr Rafał Chojnowski

wychowanie fizyczne

p. mgr Agnieszka Kropiewnicka

p. mgr Radosław Filipkowski

wiedza o kulturze

s. mgr Ewa Baranowska

przedsiębiorczość

p. mgr Zofia Ostrowska

edukacja dla bezpieczeństwa

p. mgr Marek Rospond

przyroda

p. mgr Rafał Chojnowski

p. mgr Małgorzata Kozłowska

p. mgr Lidia Sobczak

p. mgr Agnieszka Woroniecka

historia i społeczeństwo

p. mgr Maria Ślusarska

fizyka w medycynie

p. mgr Lidia Sobczak

ekonomia w praktyce

p. mgr Zofia Ostrowska