Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

potwierdza, że Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Warszawie jest wśród

500 najlepszych liceów w Polsce

sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje

mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”

 

Rekrutacja do Liceum

Prowadzimy nabór uzupełniający

do I klasy 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego

na rok szkolny 2021/2022

(dla absolwentów szkoły podstawowej)

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Uczniowie naszych szkół noszą mundurki

Dziewczęta

Strój galowy

Czarny żakiet ze spódnicą, biała bluzka z kołnierzykiem, szkolny krawat, ciemne pantofle.

Strój codzienny

Biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, spódnica szkolna, rajstopy cieliste bądź czarne, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Chłopcy

Strój galowy

Czarny bądź granatowy, gładki garnitur, biała koszula, szkolny krawat, ciemne eleganckie buty.

Strój codzienny

Biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, czarne bądź granatowe spodnie, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Zasady przyjęć

Liceum 4 letnie

Kandydat do naszego Liceum powinien spełniać następujące wymagania:

 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • średnia z ocen minimum 4,0;
 • zachowanie minimum bardzo dobre.

O przyjęciu do Liceum decyduje:

 • wynik rozmowy rekrutacyjnej,
 • podpisanie umowy rezerwacyjnej,
 • terminowe składanie wymaganych dokumentów,
 • wniesienie opłaty bezzwrotnego wpisowego.

Terminy

a) spotkanie informacyjne:

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, dbając o wspólne bezpieczeństwo, nie organizujemy spotkania informacyjnego w budynku szkoły.

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole.

 

b) harmonogram rekrutacji:

 Osoby zainteresowane rekrutacją uzupełniającą proszone są o kontakt z sekretariatem.

od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Składanie dokumentów do sekretariatu szkoły (osobiście bądź też drogą elektroniczną)

 • kwestionariusz osobowy
 • świadectwo ukończenia klasy VII SP
 • oceny bieżące z klasy VIII SP
 • opinia od katechety

 

od 15 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

Siostra Dyrektor przeprowadza rozmowy rekrutacyjne z Kandydatami
(Na to spotkanie zapraszamy Kandydatów razem z Rodzicami. Sekretariat telefonicznie ustala termin)

 

do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00

 Złożenie w sekretariacie podpisanej umowy rezerwacyjnej oraz wpłacenie wpisowego

 

12 kwietnia 2021 r.

 Telefoniczne poinformowanie o wyniku rekrutacji 

 

do 28 czerwca 2021 r. do godz. 13.00

 Składanie dokumentów w sekretariacie po zakończeniu roku szkolnego

 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej (oryginał)
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • karta zdrowia ucznia
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)
 • opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeżeli dotyczy), orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

do 12 lipca 2021 r. do godz. 13.00

 • zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

Opłaty w szkole | Kwestionariusze do pobrania

Kwestionariusz osobowy pobierz

 • wpisowe – 500 zł (opłata bezzwrotna)

Dla absolwentów naszej szkoły wpisowe wynosi 300 zł

czesne w 4 – letnim liceum wynosi:

 •  czesne – 850 zł x 12 miesięcy (klasy I – III)
 • czesne – 1020 zł x 10 miesięcy (klasa IV)

czesne w 3 – letnim liceum wynosi:

 •  czesne – 850 zł x 12 miesięcy (klasa II)
 • czesne – 1020 zł x 10 miesięcy (klasa III)
Opłata za internat dla uczniów LO – 550 zł x 10 miesięcy
Konto liceum:
PKO BP SA IX O/W-WA
20 1020 1097 0000 7802 0114 4518
Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty:
imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc.

—————————————————————————–