Liceum Ogólnokształcące Sióstr Zmartwychwstanek kontynuuje tradycje szkół prowadzonych przez  Zgromadzenie bez przerwy od ponad zgoła 80 lat.

W okresie międzywojennym  zespół szkół Zmartwychwstanek  obejmował szkołę powszechną, gimnazjum, liceum oraz seminarium nauczycielskie. W okresie okupacji trwało tajne nauczanie. Uczennice brały udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczki i sanitariuszki.

Po wojnie zamknięto  szkołę podstawową, a liceum przetrwało okres komunizmu, mimo trudności czynionych przez władze PRL-u. Po 1989 roku szkoła otrzymała uprawnienia szkół publicznych na czas nieograniczony.

Od 2006 roku szkoła jest koedukacyjna.