HARMONOGRAM
OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

13 września 2019 r. godz. 17:30

Spotkanie z Rodzicami – omówienie bieżących spraw, zapoznanie z WSO, Statutem, Regulaminem Szkoły;

08 listopada 2019 r.  godz. 10:00

Msza św. w Kościele pw. św. Jana Kantego – uroczystość ślubowania klas I i VII SP

29 listopada 2019 r. godz. 17:30

Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie I ćwierć semestru

09 stycznia 2020 r. godz. 17:30

Spotkanie opłatkowe  dla Rodziców klas I-VIII

24 stycznia 2019 r. godz. 17:30

Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie I półrocza

13 marca 2019 r. godz. 17:30

Rekolekcje wielkopostne dla Rodziców

17 kwietnia  2019 r. godz. 17:30

Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie III ćwierć semestru

25 czerwca  2019 r. godz. 10:00

Msza św. w Kościele pw. św. Jana Kantego – zakończenie roku szkolnego

Rodzic zawsze ma możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu
w celu omówienia zarówno postępów edukacyjnych dziecka,
jak i zaradzenia pojawiającym się trudnościom w nauce.