Dyrekcja

sdyrektor s. mgr Hanna Filipkowska – Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

smaksymilianas. mgr  Irena Nicpoń – Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

Nauczyciele

religia

s. mgr Renata Ciężkowska

ks. mgr Przemysław Krawiec

s. mgr Beata Matuszewska

s. mgr Barbara Mruk

edukacja wczesnoszkolna

p. mgr Karolina Płatek

p. mgr Dorota Denkow

s. mgr Kinga Krzyształ

s. mgr Cecylia Wiśniewska

język polski

p. mgr Magdalena Chyła

p. mgr Anna Cybulska – Szmalc

p. mgr Agnieszka Krawczyk

język angielski

p. mgr Adam Jakubczyk

p. mgr Agnieszka Szafran

p. mgr Anna Szuba

p. mgr Gabriela Zdanowicz

język francuski

p. mgr Adriana Kobierowska

p. mgr Gabriela Zdanowicz

język niemiecki

p. mgr Katarzyna Malinowska

p. mgr Anna Sychowska

historia

s. mgr Irena Nicpoń

wiedza o społeczeństwie

p. mgr Rafał Drużdżel

biologia

s. mgr Teresa Patej

geografia

p. mgr Ewa Milczarek

matematyka

s. mgr Joanna Niewiarowska

p. mgr Małgorzata Kudlak

fizyka

p. mgr Elżbieta Pawelska

chemia

p. mgr Krystyna Gornowicz – Ruszkowska

p. mgr Małgorzata Kozłowska

przyroda

s. mgr Teresa Patej

wychowanie do życia w rodzinie

p. mgr Małgorzata Kozłowska

informatyka

p. mgr Rafał Chojnowski

p. mgr Marzena Ocias

wychowanie fizyczne

p. mgr Katarzyna Budek

p. mgr Radosław Filipkowski

p. mgr Agnieszka Kropiewnicka

gry zespołowe

p. mgr Radosław Filipkowski

plastyka

p. mgr Justyna Mahboob

edukacja muzyczna, rytmika

p. mgr Wiktoria Charczenko

technika

p. mgr Marzena Ocias

edukacja dla bezpieczeństwa

p. mgr Marek Rospond

reedukator

p. mgr Ewa Osiak

świetlica

s. mgr Karolina Niewadzi

p. mgr Elżbieta Oleksiak – Pawiłojć