Dyrekcja

sdyrektor s. mgr Hanna Filipkowska 

Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

smaksymilianas. mgr  Irena Nicpoń

Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

 

Nauczyciele

 

religia

s. mgr Renata Ciężkowska

ks. mgr Przemysław Krawiec

s. mgr Beata Matuszewska

s. mgr Barbara Mruk

 

edukacja wczesnoszkolna

p. mgr Karolina Płatek

p. mgr Dorota Denkow

s. mgr Kinga Krzyształ

s. mgr Cecylia Wiśniewska

 

język polski

p. mgr Magdalena Chyła

p. mgr Anna Cybulska – Szmalc

p. mgr Agnieszka Krawczyk

 

język angielski

p. mgr Adam Jakubczyk

p. mgr Agnieszka Szafran

p. mgr Anna Szuba

p. mgr Gabriela Zdanowicz

 

język francuski

p. mgr Adriana Kobierowska

p. mgr Gabriela Zdanowicz

 

język niemiecki

p. mgr Katarzyna Malinowska

p. mgr Anna Sychowska

 

historia

s. mgr Irena Nicpoń

 

wiedza o społeczeństwie

p. mgr Rafał Drużdżel

 

biologia

s. mgr Teresa Patej

 

geografia

p. mgr Ewa Milczarek

 

matematyka

s. mgr Joanna Niewiarowska

p. mgr Małgorzata Kudlak

 

fizyka

p. mgr Elżbieta Pawelska

 

chemia

p. mgr Krystyna Gornowicz – Ruszkowska

p. mgr Małgorzata Kozłowska

 

przyroda

s. mgr Teresa Patej

 

wychowanie do życia w rodzinie

p. mgr Małgorzata Kozłowska

 

informatyka

p. mgr Rafał Chojnowski

p. mgr Marzena Ocias

 

wychowanie fizyczne

p. mgr Katarzyna Budek

p. mgr Radosław Filipkowski

p. mgr Agnieszka Kropiewnicka

 

gry zespołowe

p. mgr Radosław Filipkowski

 

plastyka

p. mgr Justyna Mahboob

 

edukacja muzyczna, rytmika

p. mgr Wiktoria Charczenko

 

technika

p. mgr Marzena Ocias

 

edukacja dla bezpieczeństwa

p. mgr Marek Rospond

 

reedukator

p. mgr Ewa Osiak

 

świetlica

s. mgr Karolina Niewadzi

p. mgr Elżbieta Oleksiak – Pawiłojć