Rekrutacja do szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2021/2022

planujemy uzupełniający nabór do:

  I klasy PUBLICZNEJ szkoły podstawowej (bez czesnego)

liczącej nie więcej niż 20 osób

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

rodzeństwo naszych uczniów,

dzieci absolwentów i pracowników naszych szkół.

(Nasza szkoła nie uczestniczy w elektronicznym systemie rekrutacji

do klas I w szkołach podstawowych)

 

O przyjęciu do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • wynik rozmowy rekrutacyjnej Dyrekcji z rodzicami i dzieckiem;
 • analiza gotowości szkolnej dziecka;
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Przed rozmową rekrutacyjną w sekretariacie Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami (tj. kopia wstępnej diagnozy gotowości dziecka z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od nauczyciela z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od psychologa przedszkolnego/szkolnego);
 • zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • opinię ks. Proboszcza o rodzinie;
 • dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • świadectwo Chrztu Świętego;
 • bilans 6 latka.

 

Uczniowie naszych szkół noszą mundurki.

 klasy I – IV SP

Dziewczynki

Strój galowy Szkolna sukienka, biała bluzka z kołnierzykiem, białe rajstopy.

Strój codzienny Szkolna sukienka, biała bluzka z kołnierzykiem (polo),granatowy bądź czarny gładki sweter, granatowe bądź czarne rajstopy, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Chłopcy

Strój galowy Biała koszula z kołnierzykiem, granatowe bądź czarne spodnie.

Strój codzienny Biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, czarne bądź granatowe spodnie, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

 klasy V – VIII SP

Dziewczęta

Strój galowy Czarny żakiet ze spódnicą, biała bluzka z kołnierzykiem, szkolny krawat, ciemne pantofle.

Strój codzienny Biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, spódnica w szkocką kratę, rajstopy cieliste bądź czarne, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Chłopcy

Strój galowy Czarny bądź granatowy, gładki garnitur, biała koszula, szkolny krawat, ciemne eleganckie buty.

Strój codzienny Biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, czarne bądź granatowe spodnie, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Terminarz

 

KLASA I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • Od 22 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. zgłaszanie do szkoły (do sekretariatu) i złożenie Karty zgłoszenia ucznia wraz z załącznikami.
 • Od 1 marca 2021 r.  do 12 marca 2021 r.  rodzice wraz z dziećmi będą zapraszani telefonicznie na rozmowę  z Dyrektorem Szkoły. (warunkiem koniecznym na umówienie rozmowy jest dostarczenie  w terminie wszystkich wymaganych dokumentów)
 • 19 marca 2021 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.
 • Do 26 marca 2021 r. do godz. 13.00 potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców zakwalifikowanych dzieci.
 • Do 11 czerwca 2021 r. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (oryginał)

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • O pozytywnej i negatywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są telefonicznie.
 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie internetowej Szkoły.
 •  

 

Opłaty w niepublicznej szkole podstawowej

 • wpisowe – 400 zł (opłata jednorazowa)
 • czesne – 750 zł x 12 miesięcy (klasy III – VII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
 • czesne – 850 zł x 10 miesięcy (klasa VIII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
 • świetlica – 50 zł x 10 miesięcy (klasy III – IV)
Konto szkoły podstawowej: PKO BP SA IXO/W-WA 34 1020 1097 0000 7102 0266 8770
Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc.

Dokumenty do pobrania

szkoła publiczna dokumenty będą dostępne na stronie w późniejszym terminie