Rekrutacja do szkoły podstawowej

Szanowni Państwo,

 prowadzimy nabór do jednej I klasy SP na rok szkolny 2022/2023

(klasa bez nauczyciela wspomagającego)

Nasza szkoła nie uczestniczy w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

 

O przyjęciu do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • wynik rozmowy rekrutacyjnej Dyrekcji z rodzicami i dzieckiem;
 • analiza gotowości szkolnej dziecka;
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Przed rozmową rekrutacyjną w sekretariacie Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami:
 1. kopia wstępnej diagnozy gotowości dziecka z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od nauczyciela z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od psychologa przedszkolnego/szkolnego);
 2. opinię ks. Proboszcza o rodzinie;
 3. dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);
 4. skrócony odpis aktu urodzenia;
 5. świadectwo Chrztu Świętego;
 6. bilans 6 latka;
 7. opinia/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia psychologa (jeśli dotyczy).

 

Uczniowie naszych szkół noszą mundurki

 klasy I – III SP

Dziewczynki

Strój galowy szkolna sukienka, biała bluzka z kołnierzykiem, białe rajstopy.

Strój codzienny szkolna sukienka, biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, granatowe bądź czarne rajstopy, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Chłopcy

Strój galowy biała koszula z kołnierzykiem, granatowe bądź czarne spodnie.

Strój codzienny biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, czarne bądź granatowe spodnie, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

 klasy IV – VI SP

Dziewczynki

Strój galowy granatowa spódnica, biała bluzka z kołnierzykiem, granatowy gładki sweter, granatowe bądź czarne rajstopy, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Strój codzienny szkolna spódnica, biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, granatowe bądź czarne rajstopy, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Chłopcy

Strój galowy biała koszula z kołnierzykiem, granatowe bądź czarne spodnie.

Strój codzienny biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, czarne bądź granatowe spodnie, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

 klasy VII – VIII SP

Dziewczęta

Strój galowy granatowy żakiet ze spódnicą, biała bluzka z kołnierzykiem, szkolny krawat, rajstopy cieliste bądź czarne, ciemne pantofle.

Strój codzienny szkolna spódnica, biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, rajstopy cieliste bądź czarne, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Chłopcy

Strój galowy czarny bądź granatowy, gładki garnitur, biała koszula, szkolny krawat, ciemne eleganckie buty.

Strój codzienny biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, czarne bądź granatowe spodnie, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Terminarz

 

KLASA I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Terminarz rekrutacji:

 • 19 lutego 2022 r. godz. 11.00 Spotkanie informacyjne dla kandydatów  ( w zależności od obecnej sytuacji epidemiologicznej)
 • 21 lutego 2022 r. – 4 marca 2022 r. w godz. 8.00 – 15.00 dostarczenie wymaganych dokumentów do sekretariatu szkoły: karty zgłoszenia ucznia oraz kwestionariusza wraz z załącznikami ( do pobrania ze strony internetowej szkoły)
 • 7 marca 2022 r. – 18 marca 2022 r. Rodzice wraz z dziećmi będą zapraszani telefonicznie na rozmowę rekrutacyjną z Dyrektorem Szkoły. Warunkiem koniecznym do umówienia na rozmowę rekrutacyjną jest terminowe dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów
 • 25 marca 2022 r. – ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowej (Rodzice są powiadamiani telefonicznie)
 • do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 dostarczenie do sekretariatu szkoły potwierdzenia woli uczęszczania do SP przez Rodziców zakwalifikowanych dzieci

 

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • O pozytywnej i negatywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są telefonicznie.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie bądź e-mailowo.
 •  

 

Opłaty w niepublicznej szkole podstawowej

 

 • wpisowe – 400 zł (opłata jednorazowa)
 • czesne – 750 zł x 12 miesięcy (klasy IV – VII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
 • czesne – 850 zł x 10 miesięcy (klasa VIII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
 • świetlica – 50 zł x 10 miesięcy ( uczniowie klasy IV, którzy nie ukończyli 10 r.ż.)

 

Od lutego 2022 r. zmiana wysokości czesnego

  • wpisowe – 500 zł (opłata jednorazowa)
  • czesne – 850 zł x 12 miesięcy (klasy IV – VII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
  • czesne – 950 zł x 10 miesięcy (klasa VIII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
  • świetlica – 50 zł x 10 miesięcy ( uczniowie klasy IV, którzy nie ukończyli 10 r.ż.)
Konto szkoły podstawowej: PKO BP SA IXO/W-WA 34 1020 1097 0000 7102 0266 8770
Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc.