Rekrutacja do szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy prowadzić nabór do:

  I klasy PUBLICZNEJ szkoły podstawowej (bez czesnego)

planujemy utworzenie jednej klasy pierwszej

liczącej nie więcej niż 20 osób

(Nasza szkoła nie uczestniczy w elektronicznym systemie rekrutacji

do klas I w szkołach podstawowych)

oraz

  VII klasy NIEPUBLICZNEJ szkoły podstawowej.

(warunkiem  utworzenia klasy jest zgłoszenie się

odpowiedniej liczby uczniów)

Prowadzimy również rekrutację uzupełniającą do klasy III, IV, V, VI NIEPUBLICZNEJ szkoły podstawowej w przypadku posiadania wolnych miejsc. Przy rekrutacji do tych klas dodatkowo bierzemy pod uwagę znajomość języka francuskiego.

O przyjęciu do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • wynik rozmowy rekrutacyjnej Dyrekcji z rodzicami i dzieckiem;
 • analiza gotowości szkolnej dziecka;
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Przed rozmową rekrutacyjną w sekretariacie Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami (tj. kopia wstępnej diagnozy gotowości dziecka z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od nauczyciela z przedszkola/szkoły lub kopia opinii o dziecku od psychologa przedszkolnego/szkolnego);
 • zaświadczenie o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • opinię ks. Proboszcza o rodzinie;
 • dwa aktualne zdjęcia (format legitymacyjny);
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • świadectwo Chrztu Świętego;
 • bilans 6 latka.

Wszystkie szczegóły dotyczące nauki w I kl. Publicznej Szkoły Podstawowej przedstawimy podczas spotkania informacyjnego (29.02.2020 r. godz. 11:00)

Uczniowie naszych szkół noszą mundurki. Dziewczynki (klasy I – IV SP) Strój galowy Szkolna sukienka, biała bluzka z kołnierzykiem, białe rajstopy. Strój codzienny Szkolna sukienka, biała bluzka z kołnierzykiem (polo),granatowy bądź czarny gładki sweter, granatowe bądź czarne rajstopy, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie. Chłopcy Strój galowy Biała koszula z kołnierzykiem, granatowe bądź czarne spodnie. Strój codzienny Biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, czarne bądź granatowe spodnie, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

*****

O przyjęciu do kl. VII Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. Siostry Alicji Kotowskiej w Warszawie decydują m.in.:

 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • wynik rozmowy rekrutacyjnej  Dyrekcji z rodzicami i dzieckiem;
 • opinia od katechety.

Kandydat do klasy VII SP powinien spełniać następujące wymagania:

 • średnia z ocen minimum 4,0
 • zachowanie minimum bardzo dobre

Przed rozmową rekrutacyjną w sekretariacie Szkoły należy złożyć:

 • kartę zgłoszenia ucznia;
 • kwestionariusz dla rodziców zgłaszających  dziecko do Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie wraz z załącznikami (świadectwo z  kl. V SP, bieżące oceny z klasy VI SP, opinia od katechety, opinia od wychowawcy).

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • świadectwo szkolne promocyjne z klasy VI SP
 • karta zdrowia ucznia
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • skrócony odpis aktu urodzenia

Wszystkie szczegóły dotyczące nauki w VII kl. Szkoły Podstawowej przedstawimy podczas spotkania informacyjnego

(07.03.2020 r. godz. 11:00)

Uczniowie naszych szkół noszą mundurki. Dziewczęta (klasy V – VIII SP) Strój galowy Czarny żakiet ze spódnicą, biała bluzka z kołnierzykiem, szkolny krawat, ciemne pantofle. Strój codzienny Biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, spódnica w szkocką kratę, rajstopy cieliste bądź czarne, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie. Chłopcy Strój galowy Czarny bądź granatowy, gładki garnitur, biała koszula, szkolny krawat, ciemne eleganckie buty. Strój codzienny Biała bluzka z kołnierzykiem (polo), granatowy bądź czarny gładki sweter, czarne bądź granatowe spodnie, obuwie na zmianę na jasnej podeszwie.

Terminarz

Terminarz:

KLASA I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 29 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy pierwszej  Publicznej Szkoły Podstawowej.
 • Od 2 marca 2020 r. do 6 marca 2020 r. zgłaszanie do szkoły (do sekretariatu) i złożenie Karty zgłoszenia ucznia wraz z załącznikami.
 • Od 9 marca 2020 r.  do 20 marca 2020 r.  rodzice wraz z dziećmi będą zapraszani telefonicznie na rozmowę  z Dyrektorem Szkoły. (warunkiem koniecznym na umówienie rozmowy jest dostarczenie  w terminie wszystkich wymaganych dokumentów)
 • 27 marca 2020 r. ogłoszenie listy dzieci przyjętych i listy rezerwowej.
 • Do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców zakwalifikowanych dzieci. (drogą elektroniczną)
 • Do 15 czerwca 2020 r. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (oryginał)

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • O pozytywnej i negatywnej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka informowani są telefonicznie.
 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie internetowej Szkoły.

KLASA VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • 07 marca 2020 r. (sobota) o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII Szkoły Podstawowej.
 • Od 9 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. zgłaszanie do szkoły (do sekretariatu) i złożenie Karty zgłoszenia ucznia wraz z załącznikami.
 • Od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. rodzice wraz z kandydatami będą zapraszani telefonicznie na rozmowę  z Dyrektorem Szkoły. (warunkiem koniecznym na umówienie rozmowy jest dostarczenie  w terminie wszystkich wymaganych dokumentów)
 • 3 kwietnia 2020 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy rezerwowej.
 • Do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 pisemne potwierdzenie woli uczęszczania do SP przez rodziców zakwalifikowanych kandydatów.
 • Do 14 dni od dnia potwierdzenia woli należy opłacić wpisowe.
 • Do 30 czerwca 2020 r.
  • świadectwo ukończenia VI klasy (oryginał)
  • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
  • karta zdrowia ucznia
  • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)
  • opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeżeli dotyczy), orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy siódmej, zostają umieszczone na liście rezerwowej według kolejności złożenia karty zgłoszenia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w wyznaczonym przez Dyrektora terminie wpłacić ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie ww. wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowych. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze Szkoły.

 

Opłaty w szkole

Opłaty w szkole podstawowej (niepublicznej)

 • wpisowe – 400 zł (opłata jednorazowa)
 • czesne – 750 zł x 12 miesięcy (klasy II – VII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
 • czesne – 850 zł x 10 miesięcy (klasa VIII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
 • świetlica – 50 zł x 10 miesięcy (klasy II – IV)
 • internat – 400 zł x 10 miesięcy. (Internat tylko dla uczniów klas VII – VIII)
Konto szkoły podstawowej: PKO BP SA IXO/W-WA 34 1020 1097 0000 7102 0266 8770
Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc.