WRZESIEŃ

03.09 Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

07.09 Wycieczka klas II i III LO do Opinogóry

09.09 – 14.09 Wymiana międzyszkolna – językowa uczniowie z klas III a i III b oddz. gim. i z klas I, II, i III LO

13.09 Wyjście klasy VII do kina Arkadia na film „Dywizjon 303”

14.09 Wyjście klasy II LO do KPRM

Spotkanie z rodzicami (17:30) klasy I, II, IV, VII, VIII SP, III b oddz. gim. i I, II, III LO

17.09 Sesja Rady Pedagogicznej

18.09 Apel Historyczny poświęcony II Wojnie Światowej

  Spotkanie z rodzicami (17:30) Klasy III SP i III a oddz. gim.

19.09 – 20.09 Wyjazd integracyjny klasy I LO do Spały

20.09 Wyjście reprezentacji uczniów klas II i III LO Na odsłonięcie Pamiątkowej tablicy na Pawiaku „Dzieci z Zamojszczyzny”

21.09 Wyjście klasy III b oddz. gim. do kina Arkadia na film „Dywizjon 303 – historia prawdziwa”

24.09 Wybory do samorządu szkolnego

25.09 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „Z jazzem przez świat”  godz. 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III oddz. gim. i LO, godz. 11:25 dla uczniów klas I-IV SP.

Wyjście grupy uczniów z klas III oddz. gim. i LO na zawody sportowe „Biegi Przełajowe Dzielnicy Żoliborz”

 Wyjście uczniów z kółka matematycznego na wykład pt. „Jak wykorzystać wiedzę tłumu do przewidywania przyszłości?” zrealizowanego przez centrum zastosowań matematyki i inżynierii systemów Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Matematycznym PAN

26.09  Wyście uczniów klasy II SP do muzeum Ewolucji w PKiN zwiedzanie „Tropy i skamieniałości”

 Wyjście uczniów klasy VIII SP i III b oddz. gim. do kina Wisła ma film „Dywizjon 303”

26.09 – 27.09  Wyjazd integracyjny  klasy VII SP do Pięknej Góry koło Giżycka

27.09  Warsztaty „Uwaga ulica” dla uczniów klas III oddz. gim. i LO

PAŹDZIERNIK

02.10 Apel historyczny przy tablicy pamięci dla uczniów klas I SP, VII SP i I LO

05.10 Msza św. godz. 11:00 – pierwszy piątek miesiąca

08.10 Wycieczka uczniów klas I – III SP do stadniny koni „Blueberry” w Pawłowicach

12.10 Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

15.10 Szkolenie Rady Pedagogicznej godz. 14:00

Konkurs świetlicowy „Jan Paweł II” dla uczniów klas I-III SP

16.10 Dzień Papieża Jana Pawła II

17.10 Konkurs kuratoryjny z fizyki dla uczniów klas VIII SP i III oddz. gim.

18.10 Konkurs kuratoryjny z WOS-u dla uczniów klas VIII SP i III oddz. gim.

Wyjście uczniów klasy III SP i III oddz. gim. do Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w 34 rocznicę męczeńskiej śmierci

22.10 Konkurs kuratoryjny z chemii dla uczniów klas VIII i III oddz. gim.

23.10 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „W kręgu Szekspira”  godz. 10:25 dla uczniów klas VII- VIII SP, III oddz. gimn. i LO, „Dawno, dawno temu…” godz. 11:25 dla uczniów klas I-IV SP

24.10 Wyjście uczniów klasy II SP na lekcję muzealną do Muzeum Sportu i Turystyki

Próbna ewakuacja szkoły. Spotkanie uczniów klas I – III SP ze Strażakiem

25.10 Konkurs kuratoryjny z matematyki dla uczniów klas VII – VIII SP i III oddz. gim.

26.10 Konkurs kuratoryjny z geografii dla uczniów klas VIII SP

Wyjście uczniów klasy II LO (rozszerzenie biologiczno – chemiczne) do papugarnii

29.10 Zajęcia uczniów klas I – IV i VII – VIII SP z policją na temat bezpiecznej drogi

Wyjście uczennic klasy VII SP na zawody sportowe w piłce ręcznej

30.10 Wyjście uczniów klasy II LO (rozszerzenie humanistyczne) do pomnika Staszica w Lasku Bielańskim

LISTOPAD

01.11 Wszystkich Świętych

02.11 Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

06.11 Konkurs kuratoryjny z biologii dla uczniów klas VIII SP i III oddz. gim.

Wyjście grupy uczennic z klas I i III LO na Powązki Wojskowe, na sprzątanie grobów powstańczych

07.11 Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego dla uczniów klas VII – VIII SP i III oddz. gim.

„Śpiewamy Niepodległej” Odśpiewanie Hymnu Polski (4 zwrotki) oraz występy laureatów konkursów Piosenki Legionowej i Poezji Patriotycznej

Próba ślubowania

08.11 „Ojcowie Niepodległej” apel „Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski 'Sprawa Polska’ w kraju i na emigracji”

Próba ślubowania

09.11 Godz. 8:15 – uroczyste ślubowanie klasy I SP. Msza św. godz. 10:00 – uroczyste ślubowanie uczniów klas VII SP i I LO

Konkurs kuratoryjny z języka polskiego dla uczniów klas VII i VIII SP

„Jak jest Piękna Polska Cała” konkurs na potrawy regionalne, występy regionalne. Polonez w wykonaniu uczniów

11.11 Święto Niepodległości

12.11 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15.11 – 17.11 Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

16.11 Wyjście uczniów klas I – III SP do Muzeum w Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na lekcję „Król wojownik”

19.11 Sesja Rady Pedagogicznej  godz. 14:00

20.11 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „Na żołnierską nutę” – w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, godz. 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III oddz. gimn. i I – III LO, godz. 11:25 dla uczniów klas I – IV SP

Próbna matura – język polski Operon

21.11 Próbny egzamin ósmoklasisty – język polski Nowa Era

Próbna matura – matematyka Operon

22.11 Próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka Nowa Era

Próbna matura – język obcy Operon

23.11 Próbny egzamin ósmoklasisty – język angielski Nowa Era

Próbna matura – przedmioty dodatkowe Operon

Zebranie dla Rodziców godz. 17:30

26.11 Konkurs Filozoficzny

27.11 Wyjście uczniów klas VIII SP i III b oddz. gim. do Sądu Okręgowego

28.11 Próbny egzamin gimnazjalny – część humanistyczna Nowa Era

29.11 Rocznica Powstania Listopadowego

Próbny egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza Nowa Era

30.11 Próbny egzamin gimnazjalny – język angielski Nowa Era

Wyjście uczniów klas I – II LO na wykład z astrofizyki „Ziemia. Błękitna planeta” profesora Aleksandra Trębacza

GRUDZIEŃ

05.12 Wyjście klasy III oddz. gim. (1 grupa językowa) do teatru Imka na spektakl w języku angielskim

06.12 Mikołajki

Konkurs „Barwna Twierdza”

07.12 Msza św. godz. 11:00 – pierwszy piątek miesiąca

Rekolekcje adwentowe dla uczniów

12.12 Konkurs kuratoryjny dla uczniów VII – VIII SP i III oddz. gim. „Jan Paweł II – papież wolności”

Wyjście uczniów klasy VII SP do kina Arkadia na film pt. „Dziadek do orzechów”

13.12 Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

18.12 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „Tajemnice kameralistyki – kwintet fortepianowy” godz 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III oddz. gim., I – III LO, „ Pięciu wspaniałych” godz. 11:25 dla uczniów klas I – IV SP

Próbny egzamin ósmoklasisty – język polski OKE

19.12 Wigilia w internacie godz 17:30

Próbny egzamin ósmoklasisty – matematyka OKE

20.12 Próbny egzamin ósmoklasisty – język obcy OKE

21.12 Wigilia w szkole – 2 lekcje z wychowawcą, życzenia na sali gimnastycznej

24.12 – 31.12 Zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

03.01 Próbny egzamin maturalny – język polski Nowa Era (9:00 poziom podstawowy)

Próbny egzamin maturalny – biologia Nowa Era (14:00)

Wigilia dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej godz. 17:30

04.01 Próbny egzamin maturalny – matematyka Nowa Era (9:00 poziom podstawowy)

Próbny egzamin maturalny – historia Nowa Era (14:00)

Wigilia dla Rodziców uczniów Gimnazjum i Liceum godz. 17:30

07.01 Próbny egzamin maturalny – język obcy Nowa Era (angielski/niemiecki – 9:00 poziom podstawowy, 14:00 angielski poziom rozszerzony)

08.01 Próbny egzamin maturalny – język polski Nowa Era (9:00 poziom rozszerzony)

Próbny egzamin maturalny – chemia Nowa Era (14:00)

09.01 Próbny egzamin maturalny – matematyka Nowa Era (9:00 poziom rozszerzony)

Próbny egzamin maturalny – WOS Nowa Era (14:00)

10.01 Próbny egzamin maturalny – geografia Nowa Era (9:00)

Wyjście uczniów klasy II SP do Centrum  Pieniądza w Narodowym Banku Polskim

Wyjście uczniów klasy III SP na warsztaty do Domu Spotkań z Historią  „Jak mieszkano w międzywojennej Warszawie”

Próbny egzamin maturalny – fizyka Nowa Era (14:00)

11.01 Próbny egzamin maturalny – język niemiecki Nowa Era (9:00 poziom rozszerzony)

13.01 Spotkanie opłatkowe absolwentów godz. 17:30

16.01 Jasełka w wykonaniu uczniów klas I – III SP z okazji Dnia Babci i Dziadka

21.01 Sesja Rady Pedagogicznej (godz. 13:00)

22.01 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „ Ameryka, Ameryka” godz. 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III oddz. gimn. i LO, „Po drugiej stronie tęczy” godz. 11:25 dla uczniów klas I – IV SP

Chór „Szarotki” – przesłuchanie XXIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd Puławy 2019

25.01 Zebranie dla Rodziców godz. 17:30

27.01 Finał XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd Puławy 2019 – Nasze „Szarotki” zajęły I miejsce

28.01 – 31.01 Ferie zimowe

LUTY

01.02 – 10.02 Ferie zimowe

12.02 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „Stanisław Moniuszko – verbum nobile” godz 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III oddz. gim. i LO, godz. 11:25 dla uczniów klas I – IV SP

16.02 Spotkanie dla kandydatów do klasy I SP godz. 11:00

Studniówka

18.02 Zabawa karnawałowa dla uczniów klasy IV SP

Połowinki

21.02 – 22.02 Konkurs świetlicowy dla uczniów klas I – III SP

25.02 Zabawa karnawałowa dla uczniów klas I -III SP

MARZEC

01.03 Msza św. godz. 11:00 – pierwszy piątek miesiąca

02.03 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII SP i I LO godz. 11:00

05.03 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „Roztańczona Europa – tańce rosyjskie i ukraińskie” godz. 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III oddz. gim. i LO, „Każdy taniec ma swoją historię” godz. 11:25 dla uczniów klas I – IV SP

06.03 Popielec

Wyjście uczniów klasy II SP do Muzeum Narodowego

25.03 – 27.03 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów

29.03 Rekolekcje Wielkopostne dla rodziców godz. 17:30

30.03 Rekolekcje Wielkopostne dla nauczycieli i pracowników szkół godz. 10:00

KWIECIEŃ

02.04 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „Z blaskiem i precyzją” godz. 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III odz. gim.  i LO, „Muzyczne fajerwerki” godz. 11:25 dla uczniów klas I – III SP

05.04 Msza św. godz. 11:00 – pierwszy piątek miesiąca

08.04 Sesja Rady Pedagogicznej  godz. 14:00

10.04 Rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna od 9:00

11.04 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza od  9:00

12.04 Egzamin gimnazjalny – język nowożytny od 9:00

Zebranie dla Rodziców godz. 17:30

14.04 Niedziela Palmowa

15.04 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego godz. 9:00

16.04 Egzamin ósmoklasisty z matematyki godz. 9:00

17.04 Egzamin ósmoklasisty z języka obcego godz. 9:00

18.04 – 23.04 Wiosenna przerwa świąteczna  (21.04 Wielkanoc)

24.04 Sesja Rady Pedagogicznej dla klasy III LO  godz. 14:00

26.04 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie III LO

MAJ

01.05 Święto pracy. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.05 Dzień Flagi RP. Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03.05 Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

06.05 Matura pisemna z języka polskiego PP (9:00) i PR (14:00)

06.05 – 25.05 Matura ustna z języków obcych

07.05 Matura pisemna z matematyki PP (9:00)

08.05 Matura pisemna z języka angielskiego PP (9:00) i PR (14:00)

09.05 Matura pisemna z matematyki PR (9:00)

09.05 – 22.05 Matura ustna z języka polskiego

10.05 Matura pisemna z biologii PR (9:00), WOS PR (14:00)

13.05 Matura pisemna z chemii PR (9:00), informatyki PR (14:00)

14.05 Matura pisemna z języka niemieckiego PP (9:00), PR (14:00)

15.05 Matura pisemna z geografii PR (9:00), historii sztuki PR (14:00)

16.05 Matura pisemna z języka rosyjskiego PP (9:00), PR (14:00)

17.05 Matura pisemna z języka Francuskiego PP (9:00), PR (14:00)

20.05 Matura pisemna z fizyki PR (9:00), historii PR (14:00)

CZERWIEC

07.06 Msza św. godz. 11:00 – pierwszy piątek miesiąca

10.06 Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia III LO

11.06 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „Tryptyk Polski” godz. 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III oddz. gim. i I – II LO, „Dźwięki, szepty, zgrzyty” godz. 11:25 dla uczniów klas I- IV SP

13.06 Sesja Rady Pedagogicznej  godz. 12:00

19.06 Msza św. godz. 10:00 – zakończenie roku szkolnego

20.06 Boże Ciało

21.06 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych