Prywatne Liceum Sióstr Zmartwychwstanek realizuje program zgodny z wymaganiami MEN i ma wszystkie uprawnienia szkoły państwowej.

Siostry Zmartwychwstanki powróciły do wieloletniej tradycji nauczania również na szczeblu podstawowym.

Przez wiele lat Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek prowadziło bowiem nie tylko liceum ogólnokształcące i gimnazjum, ale także szkołę podstawową, a nawet seminarium dla nauczycieli.

Po wojnie, w okresie PRL-u, zrobiono wiele, by szkolnictwo pozostające w rękach zakonów zmarginalizować, a nawet zlikwidować. Ta polityka nie ominęła również Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Wieloletni trud sióstr został na wielu polach przerwany.

Od 1 września 2015 roku siostry ponownie otworzyły szkołę podstawową – przyjęły dzieci urodzone w 2009 r. oraz dzieci urodzone po 1 lipca 2008 r.

Siostry otrzymały pozwolenie na otworzenie publicznej szkoły podstawowej. Od roku szkolnego 2019/2020 w szkole są dwie klasy pierwsze publiczne.

Szkoły są koedukacyjne.

Każdy dzień rozpoczyna się wspólną modlitwą o godz. 8:05 (początek lekcji – 8:15).

Uczniowie noszą mundurki.

W szkole tej znajdziesz:

  • możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy:
  • zajęcia wzbogacające program nauczania – lekcje w muzeach, wycieczki krajowe i zagraniczne (wymiana  z katolickimi szkołami we Francji i Niemczech)
  •  nauka języków obcych na zróżnicowanym poziomie: angielskiego oraz francuskiego lub niemieckiego a ponadto dla chętnych: hiszpańskiego i rosyjskiego
  •  poszerzony program zajęć o charakterze kulturowym – koncerty, kino, teatr
  • koła zainteresowań
  • doświadczoną i oddaną młodzieży kadrę pedagogiczną oraz serdecznych wychowawców
  • opiekę lekarską, opiekę psychologa i możliwość uczestnictwa w warsztatach psychologicznych
  • atmosferę sprzyjającą nauce i rozwojowi własnemu
  • dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone wnętrza, nowocześnie wyposażone pracownie
  • internat dla dziewcząt spoza Warszawy