Opiekę nad zdrowiem uczniów sprawują:

Lek. med.

Alina Kwarecka (raz w tygodniu – w poniedziałek)

Pielęgniarka środowiskowa środowiska nauczania i wychowania 

Ewa Kalinowska (codziennie w godz. 8.00-15.40)

Danuta Górecka

Adres e-mail do gabinetu medycznego:  gabinetmedyczny@gmail.com

Telefon do gabinetu medycznego:    22 663 68 73 wew. 350

[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”gabinet medyczny”]

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się z prośbą o dostarczenie z poprzedniej szkoły karty zdrowia ucznia!

Badanie bilansowe dziecka (klasa VII SP i I liceum) wykonane będzie po dostarczeniu przez rodziców: zgody na badanie lekarskie i wypełnionej karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia (informacja o stanie zdrowia) oraz książeczki zdrowia dziecka.

Natomiast uczniów klasy I szkoły podstawowej proszę o dostarczenie bilansu zdrowia sześciolatka z oceną gotowości szkolnej i kwalifikacją do gimnastyki korekcyjnej (karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy „0”)!

Rodziców dzieci z problemami zdrowotnymi prosimy o bezpośredni kontakt z lekarzem lub pielęgniarką.

 Uwaga! Prosimy uaktualniać informację o stanie zdrowia dzieci, w razie wystąpienia nowych sytuacji zdrowotnych.

W gabinecie przeprowadzane są badania profilaktyczne:

– badania nowych uczniów
– bilans zdrowia ucznia
– kwalifikacja do grup WF i gimnastyki korekcyjnej
– przeprowadzanie testów przesiewowych
– prowadzenie grup dyspanseryjnych (opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi)
– udzielanie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i urazach

W ramach promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej realizowane są programy:

W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

    * Program Edukacyjny „Dziel się Uśmiechem”

Celem projektu jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Prozdrowotna edukacja uczniów
prowadzona od najmłodszych lat jest kluczem do budowy właściwych postaw w przyszłości.

  * Program Edukacyjny Trzymaj Formę !”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program „Trzymaj Formę!” istnieje i jest realizowany w całym kraju od 2006 r. Nasza szkoła opracowała projekt (autorski) nt. „Racjonalnego odżywiania”, który realizowała. W roku szkolnym 2006/2007 szkoła przystąpiła do programu „Trzymaj Formę”, kontynuując swój program, rozszerzając o zagadnienia z aktywności fizycznej. Od tej pory co roku program jest kontynuowany i modyfikowany.

Poziom szkolny koordynuje pielęgniarka Ewa Kalinowska, która opracowała projekt pt.

„Racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna młodzieży”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest eliminowanie niewłaściwych nawyków odżywiania wśród młodych ludzi i zmotywowanie ich do aktywności ruchowej.

Link do programu: www.trzymajforme.pl

 * Program Edukacyjny KIK/34 – „Zachowaj Równowagę”
171962

Nasza szkoła została zakwalifikowana na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015 do udziału w Projekcie Edukacyjnym KIK/34 – Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW), zatytułowanym:

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa  w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Bierzemy udział w realizacji zadania 2:

„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywiania, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Podstawowym celem Projektu KIK/34, realizowanego w latach 2011-2017 na terenie całego kraju, jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Aktywny udział w projekcie promowany będzie certyfikatem zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikat: SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Więcej informacji: www.zachowajrownowage.pl

W roku szkolnym 2015/2016 otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej

CERTYFIKAT

 * Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”.

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności zabezpieczenia się przed ukąszeniem kleszcza.

  * Profilaktyka chorób wywoływanych przez meningokoki grupy C Pierwszy Dzwonek”.

Celem zajęć jest przekazanie dzieciom i młodzieży informacji dotyczących:

  • możliwych dróg zakażenia meningokokami grupy C
  • podstawowych zasad profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy C
  • utrwalania podstawowych zasad higieny

 

W LICEUM:

  * Program Edukacyjny KIK/34 – Zachowaj Równowagę” 

171962

Nasza szkoła została zakwalifikowana na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015 do udziału w Projekcie Edukacyjnym KIK/34 – Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW), zatytułowanym: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa  w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Bierzemy udział w realizacji zadania 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywiania, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Podstawowym celem Projektu KIK/34, realizowanego w latach 2011-2017 na terenie całego kraju, jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Aktywny udział w projekcie promowany będzie certyfikatem zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikat: SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Więcej informacji: www.zachowajrownowage.pl

W roku szkolnym 2015/2016 otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej

CERTYFIKAT

* Program Edukacyjny profilaktyki raka piersi  – Zdrowe piersi są OK”.

    * Program Edukacyjny profilaktyki raka szyjki macicy i wirusa HPV – Wybierz życie – pierwszy krok”.

program

Wykłady, pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami oraz konkursy, przeprowadzane są również na tematy:

*  Profilaktyka wad postawy.
*  Profilaktyka wad wzroku.
*  Profilaktyka chorób zakaźnych.
*  Profilaktyka uzależnień.
*  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
*  Higiena osobista.
*  Higiena snu i wypoczynku.
*  Higiena zdrowego żywienia.