Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie

ul. Krasińskiego 31

 

e-mail: szkola@szarotka.edu.pl
telefon: 22 663 87 77
faks: 22 663 35 42
kom.: 535 033 391
www.szarotka.edu.pl
 
Konto szkoły podstawowej (niepublicznej):
PKO BP SA IXO/W-WA
34 1020 1097 0000 7102 0266 8770
Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty:
imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc.
——————————————————————————–
Konto liceum:
PKO BP SA IX O/W-WA
20 1020 1097 0000 7802 0114 4518
Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty:
imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc.
——————————————————————————-
Konto Fundacji SZAROTKI:
PKO BP
49 1020 4900 0000 8002 3219 1776
Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty:
na cele statutowe fundacji.