Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest ona skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy,
inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą,
osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

                                                                      św.  Jan Paweł II


W naszej bibliotece znajduje się 17 530 woluminów. Obok klasyki literatury polskiej i światowej mamy również wciąż aktualizowane nowości wydawnicze. Nieustannie wzbogacamy także księgozbiór dla naszych najmłodszych uczniów.

Poza tym działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – nowoczesne narzędzie informacji wspomagające kształcenie i rozwijanie różnych umiejętności.


ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 8.00-15.00.


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK  W WARSZAWIE

W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków!

  1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji.
  2. Biblioteka jest otwarta codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
  3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem biblioteki i godzinami otwarcia biblioteki.
  4. Książki wypożycza uczeń osobiście.
  5. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca.
  6. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni czytelnicy.

Uczeń może przedłużyć termin zwrotu książki, jeśli nie ma na nią zamówień.

  1. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów   mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
  2. Wypożyczone materiały ze zbiorów biblioteki należy chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem. Czytelnik  przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą bądź inną wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

  1. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.
  2. W przypadku zmiany szkoły każdy czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.

3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.

4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

5. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

6. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.

7. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

8. Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
9. Używanie urządzenia wielofunkcyjnego i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.
10. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.

11. Zabrania się:

– dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,

– instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu, Skype itp.),

– kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,

– korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,

– korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

12. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.

Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.


Każda wolna chwila to  znakomity czas

na czytanie fascynujących książek!