COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE SZKÓŁ SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK pobierz

OŚWIADCZENIE RODZICÓW pobierz

APLIKACJA PROTEGO SAFE pobierz

REGULAMIN ŚWIETLICY pobierz

REGULAMIN ŚWIETLICY pobierz

ZARZĄDZENIE COVID 01.09.2021 pobierz