Czesne w niepublicznej Szkole Podstawowej

Konto szkoły podstawowej (niepublicznej)

PKO BP SA IXO/W-WA
34 1020 1097 0000 7102 0266 8770

Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty:
imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc.

    • wpisowe – 500 zł (opłata jednorazowa)
    • czesne – 950 zł x 12 miesięcy (klasy V – VII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.
    • czesne – 1140 zł x 10 miesięcy (klasa VIII) W ramach czesnego mamy również zajęcia dodatkowe.

Rodziców uczniów, którzy zostali przyjęci do Publicznej Szkoły Podstawowej nie obowiązuje czesne.