HARMONOGRAM
OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

16 września 2016 r. godz. 17:30
Spotkanie z Rodzicami – omówienie bieżących spraw, zapoznanie z WSO, Statutem, Regulaminem Szkoły;
klasa III gimnazjum – deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym
klasa III liceum – deklaracje maturalne

10 listopada 2016 r. 
Msza św. w Kościele pw. św. Jana Kantego – uroczystość ślubowania

02 grudnia 2016 r. godz. 17.30
Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie I ćwierć semestru

05 stycznia 2017 r. godz. 17.30
Spotkanie opłatkowe dla Rodziców

27 stycznia 2017 r. godz. 17.30
Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie I półrocza

17 marca 2017 r. godz. 17.30
Rekolekcje wielkopostne dla Rodziców

07 kwietnia  2017 r. godz. 17.30
Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie III ćwierć semestru

22 czerwca 2017 r. 
Msza św. w Kościele pw. św. Jana Kantego – zakończenie roku szkolnego

Rodzic zawsze ma możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu w celu omówienia zarówno postępów edukacyjnych dziecka, jak i zaradzenia pojawiającym się trudnościom w nauce.