HARMONOGRAM
OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

15 września 2017 r. godz. 17:30
Spotkanie z Rodzicami – omówienie bieżących spraw, zapoznanie z WSO, Statutem, Regulaminem Szkoły; klasa III gimnazjum – deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym klasa III liceum – deklaracje maturalne

10 listopada 2017 r. 
Msza św. w Kościele pw. św. Jana Kantego – uroczystość ślubowania

02 grudnia 2017 r. godz. 17.30
Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie I ćwierć semestru

05 stycznia 2018 r. godz. 17.30
Spotkanie opłatkowe dla Rodziców klasy VII SP, oddziałów gimnazjalnych i LO

12 stycznia 2018 r. godz. 17.30
Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie I półrocza

09 marca 2018 r. godz. 17.30
Rekolekcje wielkopostne dla Rodziców

13 kwietnia  2018 r. godz. 17.30
Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie III ćwierć semestru

 

Rodzic zawsze ma możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu w celu omówienia zarówno postępów edukacyjnych dziecka, jak i zaradzenia pojawiającym się trudnościom w nauce.