Od kilku lat szkoła nasza jest zaprzyjaźniona z Gimnazjum Saint Ouen w Plouay. Spotykamy się każdego roku. W jednym my jedziemy do Bretanii, a w następnym gościmy naszych przyjaciół w Warszawie.

Uczniowie są goszczeni przez tydzień w rodzinach. Językiem wymiany jest język francuski. Uczniowie przez tydzień są „zanurzeni” w autentycznym języku co niesłychanie przyczynia się do wzrostu motywacji do uczenia się i chęci porozumiewania się w obcym języku.

Każdy z uczniów jest goszczony w domu koleżanki lub kolegi, z którym wcześniej przez parę miesięcy korespondował.

Uczniowie jeden cały dzień spędzają w szkole francuskiej biorąc udział we wszystkich zajęciach szkolnych. w pozostałe dni jeżdżą na wycieczki poznając kulturę, tradycję, historię Bretanii. Odkrywają ocean i całą odwieczną kulturę morską tego regionu.

Weekend uczniowie spędzają w rodzinach. Poznają zwyczaje rodzin francuskich (posiłki, plan dnia, sposoby spędzania czasu wolnego). Ten czas spędzony wspólnie bardzo przyczynia się do pogłębienia więzi między uczniami i prowadzi często do długotrwałych przyjaźni.

W tym roku (od 24 maja do 1 czerwca 2016 r.) nasi uczniowie jadą z (re)wizytą do Bretanii.

Wymiana polsko-niemiecka  trwa od kilkunastu już lat.

Z naszymi niemieckimi przyjaciółmi spotykamy się dwa razy w roku – na jesieni oni przyjeżdżają do nas, pod koniec roku szkolnego my jeździmy do Niemiec.

Każdy wyjazd jest przygotowywany dużo wcześniej – w swoich szkołach pracujemy nad konkretnym projektem, przygotowujemy występy, wymieniamy maile.

W trakcie wyjazdu młodzież mieszka u rodzin – umożliwia to nawiązanie bliższych kontaktów i zdobywanie umiejętności porozumiewania się w obcym języku.

Stałym elementem naszej wymiany jest zwiedzanie regionu i poznawanie kraju, a także wspólna Msza Święta.

Każdej wymianie towarzyszy temat przewodni. Podczas tegorocznej wymiany – trwającej od 6 do 12 marca 2016 r. –  jest to  Moja mała ojczyzna. Podczas takich spotkań nie może zabraknąć wielu atrakcji, tak dla ciała, jak i ducha. Tym razem naszych niemieckich przyjaciół zabierzemy m.in. do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Będzie też wizyta w Teatrze Wielkim i przedstawienie Romeo i Julia.