sdyrektor s. mgr Hanna Filipkowska – Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

smaksymilianas. mgr  Irena Nicpoń – Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

religia
ks. mgr Przemysław Krawiec

język polski
p. mgr Magdalena Chyła
p. mgr Anna Cybulska-Szmalc
p. mgr Agnieszka Krawczyk
p. mgr Małgorzata Radzicka

język angielski
p. mgr Adam Jakubczyk                                                                                                                   p. mgr Agnieszka Szafran
p. mgr Anna Szuba

język francuski

p. mgr Danuta Dworakowska                                                                                                           p. mgr Anna Mioduszewska

język niemiecki
p. mgr Marta Jimenez Saavedra
p. mgr Ewa Lilpop

język rosyjski
p. mgr Lidia Juźwik

historia
p. mgr Rafał Drużdżel
s. mgr Irena Nicpoń

wiedza o społeczeństwie
p. mgr Maria Ślusarska

matematyka
p. mgr Małgorzata Kudlak
p. mgr Halina Matuszewska
s. mgr Joanna Niewiarowska                                                                                                           s. dr Beata Sikorska

fizyka
p. mgr Natalia Pawłowska                                                                                                                 p. mgr Lidia Sobczak

chemia
p. mgr Krystyna Gornowicz-Ruszkowska
p. mgr Małgorzata Kozłowska

biologia
p. mgr Rafał Chojnowski

geografia
p. mgr Agnieszka Woroniecka

wiedza o kulturze
s. mgr Ewa Baranowska

podstawy przedsiębiorczości
p. mgr Zofia Ostrowska

informatyka
p. mgr Rafał Chojnowski

wychowanie fizyczne
p. mgr Radosław Filipkowski
p. mgr Agnieszka Kropiewnicka

edukacja dla bezpieczeństwa
p. mgr Marek Rospond

historia i społeczeństwo
p. mgr Maria Ślusarska

przyroda

p. mgr Rafał Chojnowski                                                                                                                   p. mgr Małgorzata Kozłowska
p. mgr Natalia Pawłowska                                                                                                                 p. mgr Lidia Sobczak
p. mgr Agnieszka Woroniecka

ekonomia w praktyce
p. mgr Zofia Ostrowska

fizyka w medycynie
p. mgr Natalia Pawłowska                                                                                                                p. mgr Lidia Sobczak

informatyka dla ekonomistów
p. mgr Rafał Chojnowski

biblioteka
p. mgr Justyna Spiechowicz