Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

potwierdza, że Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Warszawie jest wśród

500 najlepszych liceów w Polsce

sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje

mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”

 

Rekrutacja do Liceum

 Rekrutacja do dwóch klas z rozszerzonymi programami nauczania przedmiotów:

(1)
– rozszerzenie humanistyczne (jęz. polski, historia, WOS)

lub

– rozszerzenie artystyczne (historia muzyki, historia sztuki)

(2)
– rozszerzenie biologiczno-chemiczne (biologia, chemia, fizyka)

lub

– rozszerzenie matematyczno-geograficzne (matematyka, geografia)

– inne rozszerzenie według zapotrzebowania (przy grupie minimum 8 osób)

należy zadeklarować jedno wybrane rozszerzenie

Języki obce:

– angielski

– francuski lub niemiecki

– dodatkowo: rosyjski, hiszpański

Zasady przyjęć

Liceum 3 letnie

– rozmowa kwalifikacyjna

– wyniki z egzaminu gimnazjalnego

– konkurs świadectw

– zachowanie minimum bardzo dobre

Liceum 4 letnie

– rozmowa kwalifikacyjna

– wyniki z egzaminu ósmoklasisty

– konkurs świadectw

– zachowanie minimum bardzo dobre

Terminy

a) spotkań informacyjnych:

Zapraszamy kandydatów do klasy I LO na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2 marca (sobota) 2019 roku o godz. 11.00.

b) rozmów kwalifikacyjnych: ustalone indywidualnie
(konieczne jest telefoniczne uzgodnienie daty i godziny spotkania z Siostrą Dyrektor)

telefony do sekretariatu szkoły: 535 033 391;

                                                 22 663 87 77 lub 22 663 35 42

c) składanie dokumentów: po indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych.

Opłaty w szkole

  • wpisowe – 500 zł (opłata jednorazowa)
  •  czesne – 700 zł x 12 miesięcy (klasy pierwsze i drugie)

850 zł x 10 miesięcy (klasy trzecie)

  • opłata za internat – 400 zł x 10 miesięcy (internat tylko dla uczniów klas VII -VIII SP i I-III LO)
  • koszt uszycia dwóch mundurków (szkolnego i galowego) – ok. 300 zł (obydwa)

Dodatkowe zajęcia organizowane w szkole są bezpłatne.