Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

potwierdza, że Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Warszawie jest wśród

500 najlepszych liceów w Polsce

sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje

mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”

 

Rekrutacja do Liceum

Zakończyliśmy rekrutację do klas I:

3 – letniego LO i 4 – letniego LO

W roku szkolnym 2019/2020 będziemy prowadzić nabór:

  • do jednej I klasy 3 – letniego Liceum Ogólnokształcącego

(dla absolwentów gimnazjum)

  • do jednej I klasy 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego

(dla absolwentów szkoły podstawowej)

Wszystkie szczegóły dotyczące nauki w I klasie  3 – letniego i 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego przekażemy podczas spotkania informacyjnego

w dniu 02.03.2019 r. godz. 11:00

Serdecznie zapraszamy.

W 3 – letnim Liceum Ogólnokształcącym umożliwiamy naukę rozszerzonych programów nauczania przedmiotów:

(1)
– rozszerzenie humanistyczne (jęz. polski, historia, WOS)

lub

– rozszerzenie artystyczne (historia muzyki, historia sztuki)

(2)
– rozszerzenie biologiczno-chemiczne (biologia, chemia, fizyka)

lub

– rozszerzenie matematyczno-geograficzne (matematyka, geografia)

– inne rozszerzenie według zapotrzebowania (przy grupie minimum 8 osób)

należy zadeklarować jedno wybrane rozszerzenie

Języki obce:

– angielski

– francuski lub niemiecki

– dodatkowo: rosyjski, hiszpański

Zasady przyjęć

Liceum 3 letnie

– rozmowa kwalifikacyjna

(dokumenty, które należy zabrać na rozmowę kwalifikacyjną: kwestionariusz osobowy, świadectwo ukończenia II klasy gimnazjum, bieżące oceny, opinia od katechety)

– wyniki z egzaminu gimnazjalnego

– konkurs świadectw

– zachowanie minimum bardzo dobre

Liceum 4 letnie

– rozmowa kwalifikacyjna

(dokumenty, które należy zabrać na rozmowę kwalifikacyjną: kwestionariusz osobowy, świadectwo ukończenia VII klasy SP, bieżące oceny, opinia od katechety)

– wyniki z egzaminu ósmoklasisty

– konkurs świadectw

– zachowanie minimum bardzo dobre

Terminy

a) spotkań informacyjnych:

Zapraszamy kandydatów do klas I LO (3 – letniego i 4 – letniego) na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

2 marca (sobota) 2019 roku o godz. 11.00.

b) rozmów kwalifikacyjnych: ustalone indywidualnie
(konieczne jest telefoniczne uzgodnienie daty i godziny spotkania z Siostrą Dyrektor)

telefony do sekretariatu szkoły: 535 033 391;

                                                 22 663 87 77 lub 22 663 35 42

c) składanie dokumentów: po indywidualnych rozmowach kwalifikacyjnych.

Kwestionariusz do pobrania

kwestionariusz osobowy_LO_3 LETNIE

kwestionariusz osobowy_LO_4 LETNIE

Opłaty w szkole | Kwestionariusze do pobrania

  • wpisowe – 500 zł (opłata jednorazowa)

Dla absolwentów naszych szkół wpisowe wynosi 300 zł

  •  czesne – 700 zł x 12 miesięcy (klasy pierwsze i drugie)
  • czesne – 850 zł x 10 miesięcy (klasa trzecia)
  • opłata za internat – 400 zł x 10 miesięcy
  • koszt uszycia dwóch mundurków (szkolnego i galowego) – ok. 300 zł (obydwa)

Dodatkowe zajęcia organizowane w szkole są bezpłatne.

—————————————————————————–

Kwestionariusz do pobrania

kwestionariusz osobowy_LO_3 LETNIE

kwestionariusz osobowy_LO_4 LETNIE