Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

potwierdza, że Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Warszawie jest wśród

500 najlepszych liceów w Polsce

sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje

mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”

 

Rekrutacja do Liceum

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy prowadzić nabór

do jednej I klasy 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego

(dla absolwentów szkoły podstawowej)

Wszystkie szczegóły dotyczące nauki w tej klasie

 przekażemy podczas spotkania informacyjnego

w dniu 07.03.2020 r. godz. 11:00

Serdecznie zapraszamy.

Zasady przyjęć

Liceum 4 letnie

Kandydat do naszego Liceum powinien spełniać następujące wymagania:

 • akceptacja katolickiego charakteru Szkoły;
 • średnia z ocen minimum 4,0;
 • zachowanie minimum bardzo dobre.

O przyjęciu do Liceum decyduje:

 • wynik rozmowy rekrutacyjnej,

(dokumenty, które należy złożyć najpóźniej na dwa dni przed ustalonym terminem spotkania rekrutacyjnego: kwestionariusz osobowy, świadectwo ukończenia VII klasy SP, bieżące oceny z klasy VIII SP, opinia od katechety)

 • podpisanie umowy rezerwacyjnej,
 • terminowe składanie wymaganych dokumentów,
 • wniesienie opłaty bezzwrotnego wpisowego.

Terminy

a) spotkanie informacyjne:

Zapraszamy kandydatów do klasy I  4 – letniego LO 

na spotkanie informacyjne, które odbędzie się

  7 marca (sobota) 2020 roku o godz. 11.00.

b) rozmowy rekrutacyjne przeprowadzane w dniach:

od 11 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.
(konieczne jest indywidualne, telefoniczne uzgodnienie daty i godziny spotkania z Siostrą Dyrektor)

Na to spotkanie z Dyrekcją Szkoły zapraszamy Kandydatów razem z Rodzicami.

telefony do sekretariatu szkoły: 535 033 391;

                                                 22 663 87 77 lub 22 663 35 42

c) złożenie w sekretariacie podpisanej umowy rezerwacyjnej oraz wpłacenie wpisowego

(do 16 kwietnia 2020 r.  do godz. 12.00)

d) telefoniczne poinformowanie o wyniku rekrutacji (17 kwietnia 2020 r.)

e) składanie dokumentów w sekretariacie po zakończeniu roku szkolnego

(26 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

lub 29 czerwca 2020 r. do godz. 14.00)

 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • wyniki z egzaminu ósmoklasisty
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • karta zdrowia ucznia
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)

Kwestionariusz do pobrania

kwestionariusz osobowy_LO_3 LETNIE

kwestionariusz osobowy_LO_4 LETNIE

Opłaty w szkole | Kwestionariusze do pobrania

 • wpisowe – 500 zł (opłata jednorazowa)

Dla absolwentów naszej szkoły wpisowe wynosi 300 zł

 •  czesne – 700 zł x 12 miesięcy (klasy pierwsze i drugie)
 • czesne – 850 zł x 10 miesięcy (klasa trzecia)
 • opłata za internat – 400 zł x 10 miesięcy
 • koszt uszycia dwóch mundurków (szkolnego i galowego) – ok. 300 zł (obydwa)

Dodatkowe zajęcia organizowane w szkole są bezpłatne.

—————————————————————————–

Kwestionariusz do pobrania