sdyrektor s. mgr Hanna Filipkowska – Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

smaksymilianas. mgr  Irena Nicpoń – Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

religia
s. mgr Renata Ciężkowska

język polski

p. mgr Małgorzata Radzicka

język angielski

p. mgr Adam Jakubczyk

p. mgr Anna Szuba

p. mgr Agnieszka Szafran

język francuski

p. mgr Jan Kaznowski

 p. mgr Adriana Kobierowska

język niemiecki

p. mgr Katarzyna Malinowska

historia

s. mgr Irena Nicpoń

wiedza o społeczeństwie

p. mgr Rafał Drużdżel

biologia      

 s. mgr Teresa Patej

geografia

p. mgr Ewa Milczarek

matematyka

s. mgr Joanna Niewiarowska

p. mgr Małgorzata Kudlak

fizyka

p. mgr Elżbieta Pawelska

chemia

p. mgr Małgorzata Kozłowska

wychowanie fizyczne

p. mgr Rafał Sołtys

p. mgr Radosław Filipkowski

p. mgr Agnieszka Kropiewnicka

biblioteka

p. mgr Justyna Spiechowicz