sdyrektor s. mgr Hanna Filipkowska – Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

smaksymilianas. mgr  Irena Nicpoń – Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

religia
s. mgr Renata Ciężkowska
ks. mgr Przemysław Krawiec

język polski
p. mgr Magdalena Chyła
p. mgr Anna Cybulska-Szmalc
p. mgr Agnieszka Krawczyk                                                                                                             p. mgr Małgorzata Radzicka
p. mgr Karolina Rzyszkiewicz

język angielski
p. mgr Adam Jakubczyk                                                                                                                    p. mgr Agnieszka Szafran
p. mgr Anna Szuba
p. mgr Daria Wyrzykowska

język francuski
p. mgr Anna Mioduszewska                                                                                                            p. mgr Danuta Dworakowska                                                                                                         p.  mgr Adriana Kobierowska

język niemiecki
p. mgr Marta Jimenez Saavedra
p. mgr Ewa Lilpop

historia
s. mgr Irena Nicpoń
p. mgr Rafał Drużdżel

wiedza o społeczeństwie
p. mgr Rafał Drużdżel

matematyka
s. mgr Joanna Niewiarowska
p. mgr Małgorzata Kudlak
s. dr Beata Sikorska

fizyka
p. mgr Natalia Pawłowska                                                                                                                 p. mgr Elżbieta Pawelska

chemia
p. mgr Krystyna Gornowicz-Ruszkowska
p. mgr Małgorzata Kozłowska

biologia
s. mgr Teresa Patej

geografia
p. mgr Ewa Milczarek

plastyka
s. mgr Ewa Baranowska

muzyka
p. mgr Wiktoria Charczenko

wychowanie do życia w rodzinie
p. mgr Małgorzata Kozłowska

informatyka
p. mgr Rafał Chojnowski

zajęcia artystyczne
p. mgr Maja Majstruk

zajęcia techniczne
p. mgr Maja Majstruk

wychowanie fizyczne
p. mgr Katarzyna Budek
p. mgr Radosław Filipkowski
p. mgr Agnieszka Kropiewnicka

biblioteka
p. mgr Justyna Spiechowicz