HARMONOGRAM
OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W obecnej sytuacji epidemiologicznej kontakt z wychowawcą i nauczycielami poprzez Librus.

Rodzic zawsze ma możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu
w celu omówienia zarówno postępów edukacyjnych dziecka,
jak i zaradzenia pojawiającym się trudnościom w nauce.