sdyrektor s. mgr Hanna Filipkowska – Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

smaksymilianas. mgr  Irena Nicpoń – Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek


– wychowanie fizyczne / gimnastyka korekcyjna

p. mgr Katarzyna Budek

– gry zespołowe

p. mgr Radosław Filipkowski

– zajęcia komputerowe

p. mgr Rafał Chojnowski

– religia

s. mgr Renata Ciężkowska

– edukacja muzyczna, rytmika

p. mgr Wiktoria Charczenko

– język francuski

p. mgr Adriana Kobierowska

 – edukacja wczesnoszkolna

s. Kinga Krzyształ

s. mgr Katarzyna Jonczyk

s. mgr Cecylia Wiśniewska

 

– język angielski

p. mgr Daria Wyrzykowska