sdyrektor s. mgr Hanna Filipkowska – Dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

smaksymilianas. mgr  Irena Nicpoń – Wicedyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek

religia

s. mgr Renata Ciężkowska

ks. mgr Przemysław Krawiec

s. mgr Beata Matuszewska

edukacja wczesnoszkolna

s. mgr Kinga Krzyształ

p. mgr Renata Nowalińska – Hada

s. mgr Cecylia Wiśniewska

język polski

p. mgr Anna Cybulska – Szmalc

p. mgr Agnieszka Krawczyk

język angielski

p. mgr Adam Jakubczyk

p. mgr Agnieszka Szafran

p. mgr Magdalena Kaptur

język francuski

p. mgr Jan Kaznowski

p. mgr Adriana Kobierowska

p. mgr Anna Mioduszewska

język niemiecki

p. mgr Ewa Lilpop

p. mgr Katarzyna Malinowska

historia

s. mgr Irena Nicpoń

wiedza o społeczeństwie

p. mgr Rafał Drużdżel

biologia

s. mgr Teresa Patej

geografia

p. mgr Ewa Milczarek

matematyka

s. mgr Joanna Niewiarowska

p. mgr Małgorzata Kudlak

fizyka

p. mgr Elżbieta Pawelska

chemia

p. mgr Krystyna Ruszkowska

p. mgr Małgorzata Kozłowska

przyroda

s. mgr Teresa Patej

wychowanie do życia w rodzinie

p. mgr Małgorzata Kozłowska

informatyka

p. mgr Rafał Chojnowski

wychowanie fizyczne

p. mgr Radosław Filipkowski

p. mgr Agnieszka Kropiewnicka

p. mgr Rafał Sołtys

gry zespołowe

p. mgr Radosław Filipkowski

plastyka

p. mgr Justyna Mahboob

edukacja muzyczna, rytmika

p. mgr Wiktoria Charczenko

technika

p. mgr Lidia Sobczak

edukacja dla bezpieczeństwa

p. mgr Marek Rospond

świetlica

s. mgr Karolina Niewadzi

p. mgr Zdzisława Glabś