PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE:

1. WYJAZD  INTEGRACYJNY

Na początku roku szkolnego uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej, I Liceum biorą udział w wyjazdach integracyjnych.

Dzięki wspólnemu wyjazdowi uczniowie mają możliwość lepszego wzajemnego poznania się poza murami szkoły. Służą temu liczne aktywności: zwiedzanie okolicy oraz zajęcia psychologiczne o charakterze integracyjnym.

2. PROFILAKTYKA PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Program skierowany do uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum. Obejmuje on 6-godzinne zajęcia o charakterze warsztatowym. Młodzież uczy się na nich rozpoznawania i nazywania odczuwanych stanów emocjonalnych, jak również rozwijania empatii. Ponadto zajęcia rozwijają kreatywność uczniów w tworzeniu i praktykowaniu konstruktywnych rozwiązań, celem radzenia sobie z silnymi emocjami w sytuacjach trudnych.

3. WARSZTATY „JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?”

Warsztaty skierowane do uczniów ostatnich klas naszego Gimnazjum i Liceum. Program obejmuje zagadnienie stresu (przyczyny, objawy, skutki stresu) i skuteczne techniki radzenia sobie z nim (dotyczące ciała, emocji i sposobu myślenia). Celem jest zaopatrzenie uczniów w szeroki wachlarz możliwych technik radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji (egzamin gimnazjalny/ maturalny).

4. TRZYMAJ FORMĘ!

Program związany z edukacją prozdrowotną, opracowany i współtworzony wraz z pielęgniarką szkolną. Opiera się na wpajaniu młodzieży prozdrowotnych nawyków dotyczących odżywiania, sposobów spędzania wolnego czasu, higieny ciała i ducha. Służą temu m.in. organizowane w szkole zajęcia edukacyjne, pogadanki, konkursy, dzień sportu.