PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE:

WYJAZD INTEGRACYJNY

Na początku roku szkolnego uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej, I Liceum biorą udział w wyjazdach integracyjnych.

Dzięki wspólnemu wyjazdowi uczniowie mają możliwość lepszego wzajemnego poznania się poza murami szkoły. Służą temu liczne aktywności: zwiedzanie okolicy oraz zajęcia psychologiczne o charakterze integracyjnym.

WARSZTATY „JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?”

Warsztaty skierowane do uczniów ostatniej klasy naszego Liceum. Program obejmuje zagadnienie stresu (przyczyny, objawy, skutki stresu) i skuteczne techniki radzenia sobie z nim (dotyczące ciała, emocji i sposobu myślenia). Celem jest zaopatrzenie uczniów w szeroki wachlarz możliwych technik radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji ( np. egzamin maturalny).

WARSZTATY „JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ?”

Warsztaty skierowane są do uczniów Szkoły Podstawowej, klas I-III. Ich celem jest uświadamianie, że emocje są czymś naturalnym, a sposobów radzenia sobie z nimi każdy musi się nauczyć. Podczas zajęć dzieci uczą się, jak je rozpoznawać, nazywać i wyrażać, nie krzywdząc innych. Szczególny nacisk położony jest na naukę radzenia sobie ze złością, która jest trudną emocją, a zachowania pod jej wpływem bywają, że ranią drugiego człowieka. Celem warsztatów jest zdobywanie kompetencji w zakresie konstruktywnych sposobów wyrażania złości. Dodatkowo podczas zajęć dzieci uczą się samodzielności, podejmowania decyzji, przewidywania konsekwencji działań oraz umiejętności współpracy. Ilość zajęć jest dopasowywana do potrzeb i możliwości grupy.

TRZYMAJ FORMĘ!

Program związany z edukacją prozdrowotną, opracowany i współtworzony wraz z pielęgniarką szkolną. Opiera się na wpajaniu młodzieży prozdrowotnych nawyków dotyczących odżywiania, sposobów spędzania wolnego czasu, higieny ciała i ducha. Służą temu m.in. organizowane w szkole zajęcia edukacyjne, pogadanki, konkursy, dzień sportu.