PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE:

1. WYJAZD  INTEGRACYJNY

Na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych naszego Gimnazjum i Liceum spotykają się na wspólnym wyjeździe do Częstochowy i okolic. Wyjazd rozpoczynamy wspólną Mszą Świętą przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej, podczas której uczniowie zawierzają Matce Bożej swoją naukę w nowej szkole.

Dzięki wspólnemu wyjazdowi uczniowie mają możliwość lepszego wzajemnego poznania się poza murami szkoły. Służą temu liczne aktywności: zwiedzanie ruin zamku piastowskiego w Olsztynie, spacer po okolicznych skałkach oraz zajęcia psychologiczne o charakterze integracyjnym.

 

2. PROFILAKTYKA PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

Program skierowany do uczniów klas pierwszych naszego Gimnazjum. Obejmuje on 6-godzinne zajęcia o charakterze warsztatowym. Młodzież uczy się na nich rozpoznawania i nazywania odczuwanych stanów emocjonalnych, jak również rozwijania empatii. Ponadto zajęcia rozwijają kreatywność uczniów w tworzeniu i praktykowaniu konstruktywnych rozwiązań, celem radzenia sobie z silnymi emocjami w sytuacjach trudnych.

 

3. WARSZTATY „JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?”

Warsztaty skierowane do uczniów ostatnich klas naszego Gimnazjum i Liceum. Program obejmuje zagadnienie stresu (przyczyny, objawy, skutki stresu) i skuteczne techniki radzenia sobie z nim (dotyczące ciała, emocji i sposobu myślenia). Celem jest zaopatrzenie uczniów w szeroki wachlarz możliwych technik radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji (egzamin gimnazjalny/ maturalny).

 

4. TRZYMAJ FORMĘ!

Program związany z edukacją prozdrowotną, opracowany i współtworzony wraz z pielęgniarką szkolną. Opiera się na wpajaniu młodzieży prozdrowotnych nawyków dotyczących odżywiania, sposobów spędzania wolnego czasu, higieny ciała i ducha. Służą temu m.in. organizowane w szkole zajęcia edukacyjne, pogadanki, konkursy, dzień sportu.