WRZESIEŃ

04.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

15.09 Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

16.09 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (za 30 kwietnia 2018 r.)

18.09 Apel w rocznicę agresji radzieckiej na Polskę

Wyjście uczniów klasy II i III SP na lekcję muzealną (Zabawy z barwami) do Muzeum Narodowego oraz Muzeum Wojska Polskiego

26.09 Ogólnopolskie Forum Młodzieży Młodzieży Szkół Katolickich

Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

Wyjazd integracyjny uczniów klas VII i I LO do Lidzbarka Welskiego

28.09 Wycieczka uczniów klasy I SP do stacji postojowo-naprawczej pociągów (PKP InterCity SA) w Olszynce Grochowskiej

29.09 Apel w rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego

Wybory do samorządu szkolnego

 

 

PAŹDZIERNIK

02.10 Wyjście uczniów klas trzecich gimnazjum na lekcję muzealną  do Muzeum

Powstania Warszawskiego

06.10 Pierwszy piątek miesiąca – Msza św.

09-10.10 Wyjazd uczniów  klasy III LO na Jasną Górę.

09-11.10. Wycieczka uczniów klasy II i III SP do Mrągowa

13.10 Dzień Nauczyciela w szkole – życzenia

16.10 Dzień Papieża Jana Pawła II

16.10 Udział uczniów klas I-III SP w szkolnym konkursie Medal ze Świętym Janem Pawłem II

17.10 Wyjście uczniów klasy II i III LO na zajęcia warsztatowe do Archiwum IPN – Widzę Cię, słyszę Cię – inwigilacja obywateli w PRL

18.10 Konkurs przedmiotowy z WOS-u

19.10 Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy  Żoliborz

Dyskoteka szkolna zorganizowana przez samorząd szkolny

20.10 Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

Wyjście uczniów gimnazjum, klasy VII SP oraz I LO do kina Wisła na film Dwie korony

23.10 Konkurs przedmiotowy z geografii

24.10 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert

muzyków z FN (I-III SP)

Konkurs przedmiotowy z historii

26.10 Konkurs przedmiotowy z chemii

27.10 Konkurs przedmiotowy z języka polskiego

 

 

 

 

LISTOPAD

01.11 Wszystkich Świętych

03.11 Wyjście uczniów klasy II b gimnazjum do Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 33. rocznicę męczeńskiej śmierci

07-08.11 Próby ślubowania

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

Zajęcia warsztatowe uczniów LO z adwokatem w ramach Tygodnia Konstytucyjnego

 

10.11 Uroczyste ślubowanie uczniów

Konkurs przedmiotowy z biologii

Wyjście uczniów klasy II a gimnazjum na Cmentarz Powązkowski

11.11 Święto Niepodległości

13.11. Olimpiada Języka Angielskiego (LO)

Wyjście uczniów LO na spotkanie z prof. A. Trębaczem – astronomem – prelekcja pt. Ziemia we Wszechświecie (kino Wisła)

Spotkanie uczniów SP oraz oddziałów gimnazjalnych z przedstawicielem Polskich Sił Zbrojnych

 

14.11. Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (gimnazjum)

Świetlicowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej – SP

 

16-18.11 Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

Wyjście uczniów klasy I LO do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcję muzealną pt. Sprawa polska

17.11 Wyjście uczniów klasy III b gimnazjum oraz  III LO do Muzeum Niepodległości PAWIAK

18.11 Wyjście uczniów do Teatru Kwadrat na spektakl Przyjazne dusze

20.11 Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy naszego  Liceum

Udział uczennicy klasy maturalnej  w Olimpiadzie Medialnej

 

21.11 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

Próbna matura z OPERONEM (język polski)

 

22.11 Próbna matura OPERONEM (matematyka)

Wyjście uczniów klasy II i III SP na warsztaty przyrodnicze do Pałacu w Wilanowie

 

23.11 Próbna matura OPERONEM (język obcy nowożytny)

Zajęcia dla uczniów klasy II i III SP pt. Co wiemy o kosmosie?

 

24.11 Próbna matura z OPERONEM (przedmioty dodatkowe)

Zajęcia dla uczniów klasy III SP pt. Życie rycerzy i ich rodzin (zajęcia w ramach Dziecięcego Uniwersytetu ciekawej historii DUCH)

 

27.11 Sesja Rady Pedagogicznej

Udział uczniów gimnazjum w XV edycji Konkursu Filozoficznego W drodze ku mądrości

 

28.11 Udział uczniów LO w Olimpiadzie Solidarność. Dwie dekady historii

Wyjście uczniów klasy III b gimnazjum pod pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego (poszerzenie wiedzy o wybitnych Polakach)

Apel patriotyczny w 100. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki

29.11 Rocznica Powstania Listopadowego

30.11 Wyjście uczniów LO (grupa humanistyczna) do Sądu Okręgowego (zajęcia prawne)

Dyskoteka Andrzejkowa

 

 

GRUDZIEŃ

1.12 Pierwszy piątek miesiąca – Msza św.

Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

05.12 Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM (cz. humanistyczna)

06.12 Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM (cz. matematyczno-przyrodnicza)

Wyjście uczniów klasy I LO do kina Arkadia na film Najlepszy

Wyjście uczniów klasy II LO do kina Arkadia na film Morderstwo w Orient Expressie

07.12 Próbny egzamin gimnazjalny OPERON (język obcy)

08.12 Wyjazd uczniów klas II i III SP do Niepokalanowa (zwiedzanie Sanktuarium Niepokalanego

Poczęcia NMP)

Udział uczniów klasy III SP w Konkursie Alfik Humanistyczny

11.12 Apel w rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

12.12 Udział uczennicy klasy III LO w Olimpiadzie Artystycznej

Udział ucznia klasy II a oddziału gimnazjalnego w etapie rejonowym Konkursu z języka hiszpańskiego

Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO)

Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

13.12 Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Udział uczniów klasy III SP w Alfiku matematycznym

14.12 Udział uczniów klasy III SP w Konkursie matematycznym ORZEŁ

Udział ucznia klasy III LO w kolejnej sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

15.12 Wyjście uczniów klasy I SP do Wyższej Szkoły Pożarniczej (poznanie pracy strażaka)

22.12 Wigilia w szkole – 2 lekcje z wychowawcą, życzenia na sali gimnastycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

03.01 Wyjście uczniów klasy II a gimnazjum na ściankę wspinaczkową

04.01 Wigilia dla Rodziców Uczniów klas I, II, III oraz VII SP (godz. 17.30)

04-12.01 Próbne egzaminy maturalne z Nową Erą (sugerowane terminy)

05.01 Wigilia dla Rodziców Uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz LO (godz. 17.30)

07.01 Spotkanie opłatkowe dla Absolwentów Szkół Sióstr Zmartwychwstanek (godz. 17.00)

08.01 Udział uczniów klasy III SP w Konkursie OLIMPUSEK

Sesja Rady Pedagogicznej (godz. 14.00)

09.01 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO)

Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

10.01 Udział uczniów gimnazjum w Konkursie z języka angielskiego OLIMPUS

Udział uczennicy klasy III LO w II etapie Olimpiady Medialnej

11.01 Udział uczniów klasy II i III SP w Kolędowym Przeglądzie Małych Zespołów Instrumentalnych Chwałę Bogu dajmy

12.01 Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

15-28.01 Ferie zimowe

 

 

LUTY

01.02 Wyjście uczniów klasy I, II i III LO (roz. humanistyczne) do Muzeum Żołnierzy Wyklętych

02.02 Pierwszy piątek miesiąca (Msza św.)

03.02 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy I SP

10.02

14.02 Popielec – Msza św. w parafii (godz. 8.00)

19.02 Zajęcia dla kandydatów SP z psychologiem (godz. 17.30)

20.02 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

23.02 Zajęcia dla kandydatów SP z psychologiem (godz. 17.30)

 

MARZEC

01.03 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

02.03 Pierwszy piątek miesiąca (Msza św.)

03.03 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII SP i LO (godz. 11.00)

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne dla nauczycieli i pracowników szkół (godz. 10.00)

20.03 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

28.03-03.04 Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

KWIECIEŃ

06.04 Pierwszy piątek  miesiąc (Msza św.)

09.04 Sesja Rady Pedagogicznej

10.04 Rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej

13.04 Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

18.04 Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna. Dzień wolny dla klasy II gim. Próbna matura dla II LO

19.04 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza. Dzień wolny dla klasy II gim. Próbna matura dla II LO

20.04 Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego. Dzień wolny dla klas I i III gim. Próbna matura dla II LO

23.04 Sesja Rady Pedagogicznej dla klasy III LO (godz. 14.00)

24.04 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

27.04 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie III LO

MAJ

01.05 Święto Pracy Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.05 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.05 Święto Konstytucji 3 Maja Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.05 Pierwszy piątek miesiąc (Msza św.)

22.05 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

31.05 Boże Ciało

CZERWIEC

01.06 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12.06 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

18.06 Sesja Rady Pedagogicznej