WRZESIEŃ

04.09 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

15.09 Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

16.09 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (za 30 kwietnia 2018 r.)

18.09 Apel w rocznicę agresji radzieckiej na Polskę

Wyjście uczniów klasy II i III SP na lekcję muzealną (Zabawy z barwami) do Muzeum Narodowego oraz Muzeum Wojska Polskiego

26.09 Ogólnopolskie Forum Młodzieży Młodzieży Szkół Katolickich

Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

Wyjazd integracyjny uczniów klas VII i I LO do Lidzbarka Welskiego

28.09 Wycieczka uczniów klasy I SP do stacji postojowo-naprawczej pociągów (PKP InterCity SA) w Olszynce Grochowskiej

29.09 Apel w rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego

Wybory do samorządu szkolnego

 

 

PAŹDZIERNIK

02.10 Wyjście uczniów klas trzecich gimnazjum na lekcję muzealną  do Muzeum

Powstania Warszawskiego

06.10 Pierwszy piątek miesiąca – Msza św.

09-10.10 Wyjazd uczniów  klasy III LO na Jasną Górę.

09-11.10. Wycieczka uczniów klasy II i III SP do Mrągowa

13.10 Dzień Nauczyciela w szkole – życzenia

16.10 Dzień Papieża Jana Pawła II

16.10 Udział uczniów klas I-III SP w szkolnym konkursie Medal ze Świętym Janem Pawłem II

17.10 Wyjście uczniów klasy II i III LO na zajęcia warsztatowe do Archiwum IPN – Widzę Cię, słyszę Cię – inwigilacja obywateli w PRL

18.10 Konkurs przedmiotowy z WOS-u

19.10 Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy  Żoliborz

Dyskoteka szkolna zorganizowana przez samorząd szkolny

20.10 Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

Wyjście uczniów gimnazjum, klasy VII SP oraz I LO do kina Wisła na film Dwie korony

23.10 Konkurs przedmiotowy z geografii

24.10 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert

muzyków z FN (I-III SP)

Konkurs przedmiotowy z historii

26.10 Konkurs przedmiotowy z chemii

27.10 Konkurs przedmiotowy z języka polskiego

 

 

 

 

LISTOPAD

01.11 Wszystkich Świętych

03.11 Wyjście uczniów klasy II b gimnazjum do Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 33. rocznicę męczeńskiej śmierci

07-08.11 Próby ślubowania

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

Zajęcia warsztatowe uczniów LO z adwokatem w ramach Tygodnia Konstytucyjnego

 

10.11 Uroczyste ślubowanie uczniów

Konkurs przedmiotowy z biologii

Wyjście uczniów klasy II a gimnazjum na Cmentarz Powązkowski

11.11 Święto Niepodległości

13.11. Olimpiada Języka Angielskiego (LO)

Wyjście uczniów LO na spotkanie z prof. A. Trębaczem – astronomem – prelekcja pt. Ziemia we Wszechświecie (kino Wisła)

Spotkanie uczniów SP oraz oddziałów gimnazjalnych z przedstawicielem Polskich Sił Zbrojnych

 

14.11. Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (gimnazjum)

Świetlicowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej – SP

 

16-18.11 Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

Wyjście uczniów klasy I LO do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcję muzealną pt. Sprawa polska

17.11 Wyjście uczniów klasy III b gimnazjum oraz  III LO do Muzeum Niepodległości PAWIAK

18.11 Wyjście uczniów do Teatru Kwadrat na spektakl Przyjazne dusze

20.11 Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy naszego  Liceum

Udział uczennicy klasy maturalnej  w Olimpiadzie Medialnej

 

21.11 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

Próbna matura z OPERONEM (język polski)

 

22.11 Próbna matura OPERONEM (matematyka)

Wyjście uczniów klasy II i III SP na warsztaty przyrodnicze do Pałacu w Wilanowie

 

23.11 Próbna matura OPERONEM (język obcy nowożytny)

Zajęcia dla uczniów klasy II i III SP pt. Co wiemy o kosmosie?

24.11 Próbna matura z OPERONEM (przedmioty dodatkowe)

Zajęcia dla uczniów klasy III SP pt. Życie rycerzy i ich rodzin (zajęcia w ramach Dziecięcego Uniwersytetu ciekawej historii DUCH)

 

27.11 Sesja Rady Pedagogicznej

Udział uczniów gimnazjum w XV edycji Konkursu Filozoficznego W drodze ku mądrości

 

28.11 Udział uczniów LO w Olimpiadzie Solidarność. Dwie dekady historii

Wyjście uczniów klasy III b gimnazjum pod pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego (poszerzenie wiedzy o wybitnych Polakach)

Apel patriotyczny w 100. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki

29.11 Rocznica Powstania Listopadowego

30.11 Wyjście uczniów LO (grupa humanistyczna) do Sądu Okręgowego (zajęcia prawne)

Dyskoteka Andrzejkowa

 

 

GRUDZIEŃ

1.12 Pierwszy piątek miesiąca – Msza św.

Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

05.12 Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM (cz. humanistyczna)

06.12 Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM (cz. matematyczno-przyrodnicza)

Wyjście uczniów klasy I LO do kina Arkadia na film Najlepszy

Wyjście uczniów klasy II LO do kina Arkadia na film Morderstwo w Orient Expressie

07.12 Próbny egzamin gimnazjalny OPERON (język obcy)

08.12 Wyjazd uczniów klas II i III SP do Niepokalanowa (zwiedzanie Sanktuarium Niepokalanego

Poczęcia NMP)

Udział uczniów klasy III SP w Konkursie Alfik Humanistyczny

11.12 Apel w rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego

12.12 Udział uczennicy klasy III LO w Olimpiadzie Artystycznej

Udział ucznia klasy II a oddziału gimnazjalnego w etapie rejonowym Konkursu z języka hiszpańskiego

Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO)

Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

13.12 Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Udział uczniów klasy III SP w Alfiku matematycznym

14.12 Udział uczniów klasy III SP w Konkursie matematycznym ORZEŁ

Udział ucznia klasy III LO w kolejnej sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

15.12 Wyjście uczniów klasy I SP do Wyższej Szkoły Pożarniczej (poznanie pracy strażaka)

22.12 Wigilia w szkole – 2 lekcje z wychowawcą, życzenia na sali gimnastycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

03.01 Wyjście uczniów klasy II a gimnazjum na ściankę wspinaczkową

04.01 Wigilia dla Rodziców Uczniów klas I, II, III oraz VII SP (godz. 17.30)

04-12.01 Próbne egzaminy maturalne z Nową Erą (sugerowane terminy)

05.01 Wigilia dla Rodziców Uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz LO (godz. 17.30)

07.01 Spotkanie opłatkowe dla Absolwentów Szkół Sióstr Zmartwychwstanek (godz. 17.00)

08.01 Udział uczniów klasy III SP w Konkursie OLIMPUSEK

Sesja Rady Pedagogicznej (godz. 14.00)

09.01 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO)

Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

10.01 Udział uczniów gimnazjum w Konkursie z języka angielskiego OLIMPUS

Udział uczennicy klasy III LO w II etapie Olimpiady Medialnej

11.01 Udział uczniów klasy II i III SP w Kolędowym Przeglądzie Małych Zespołów Instrumentalnych Chwałę Bogu dajmy

12.01 Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

15-28.01 Ferie zimowe

31.01 Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII SP

 

 

LUTY

01.02 Wyjście uczniów klasy I, II i III LO (roz. humanistyczne) do Muzeum Żołnierzy Wyklętych

02.02 Pierwszy piątek miesiąca (Msza św.)

03.02 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy I SP

Wyjście uczniów klasy VII oraz II oddz. gimnazjalnego na lodowisko na Stadionie Narodowym

05.02 Wyjście dziewcząt LO na Międzyszkolne Zawody w Siatkówkę – Olimpiada Młodzieży

06.02 Wyjście klasy III a oddz. gimnazjalnego do kina na film pt. Cudowny chłopak

08.02 Wyjście uczniów klasy II a oddz. gimnazjalnego do Ośrodka Sportu i Rekreacji  na Żoliborzu

09.02 Wyjście uczniów klasy VII SP oraz klasy II oddz. gimnazjalnego na lodowisko  na Stadion Narodowy

10.02 Studniówka

14.02 Popielec – Msza św. w parafii (godz. 8.00)

Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów w klasie VII SP

15.02 Wyjście uczniów klasy II LO do Papugarni Carmen

20.02 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

Wyjście uczniów klas  I i II LO (rozszerzenie humanistyczne) do kina Atlantic na film pt. Paderewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy z cyklu Drogi do wolności

21.02 Wyjście uczniów klasy I LO do Biblioteki Narodowej

28.02 Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII SP

 

 

MARZEC

01.03 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

02-06.03 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klasy VII, oddz. gimnazjalnych oraz LO

Wyjście uczniów klasy II a oddziału gimnazjalnego do kina Atlantic na film pt. Gurgacz. Kapelan wyklętych

03.03 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII SP i LO (godz. 11.00)

05.03 Udział uczennicy klasy II b oddziału gimnazjalnego w Konkursie Piosenki ASTERIADA

Wyjście uczniów klasy II a oddziału gimnazjalnego do kina Antlantic na film pt. Cudowny chłopak

07.03 Wyjście uczniów LO do kina Atlantic na film pt. Freya – miłość w czasach oporu

09.03 Przesłuchania do 5. edycji  Konkursu Opowiadamy legendy

Wykłady poświęcone starożytnemu Egiptowi dla uczniów klasy II SP

Rekolekcje Wielkopostne dla Rodziców uczniów Szkół Sióstr Zmartwychwstanek (godz. 17.30)

10.03 Rekolekcje Wielkopostne dla nauczycieli i pracowników szkół (godz. 10.00)

11-17.03 Wymiana polsko-niemiecka – gościmy młodzież z Niemiec

12-13.03 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

12.03 Udział uczniów w konkursie Tulipanada

Wyjście uczniów klasy III a i III b oddz. gimnazjalnych do Sejmu i Senatu (zwiedzanie, lekcja dotycząca ustroju RP)

13.03 Przesłuchanie do 5. edycji Konkursu Opowiadamy legendy

15.03 Udział uczniów w konkursie Kangur Matematyczny

16.03 Przesłuchania do 5. edycji Konkursu Opowiadamy legendy

19.03 Ogłoszenie wyników (online) 5. edycji Konkursu Opowiadamy legendy

Udział uczniów oddziałów gimnazjalnych w Ogólnopolskim Konkursie z języka angielskiego OLIMPUS

20.03 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

Wyjście uczniów klas I, II i III LO (rozszerzenie humanistyczne) na warsztaty historyczne do Ośrodka Badań nad Totalitaryzmem

21.03 Udział uczniów w sesji wiosennej OLIMPUSA z języka angielskiego

23.03 Wyjście uczniów klasy VII na spektakl w języku angielskim

28.03-03.04 Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

KWIECIEŃ

05.04 Wyjście uczniów klasy II oddz. gimn. do Muzeum Powstania Warszawskiego – lekcja muzealna pt. Śladami Batalionów „Zośka” i „Parasol”

06.04 Pierwszy piątek  miesiąc (Msza św.)

Uroczysta Gala 5. Edycji Konkursu Opowiadamy legendy

09.04 Sesja Rady Pedagogicznej

10.04 Rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej

11.04 Udział uczniów w konkursie z języka angielskiego w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI PANDA

Udział uczennic w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej organizowanym przez Technikum Budowlane nr 5

13.04 Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

16.04 Prezentacja projektów edukacyjnych

18.04 Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna. Dzień wolny dla klas I i II oddz. gim. Próbna matura dla II LO

Wyjście uczniów klasy VII SP do fabryki Wedla

19.04 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza. Dzień wolny dla klas I i II oddz. gim. Próbna matura dla II LO

Wyjście uczniów klasy VII do Łazienek

20.04 Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego. Dzień wolny dla klas I i II oddz. gim. Próbna matura dla II LO

Wyjście uczniów klasy VII do Powsina (Park Rekreacji)

23.04 Sesja Rady Pedagogicznej dla klasy III LO (godz. 14.00)

Wyjście uczniów klasy I SP do Teatru Wielkiego na baśń muzyczną pt. Bajko, gdzie jesteś?

24.04 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

24-27.04 Wycieczka uczniów klasy III a oddziału gimnazjalnego do Trójmiasta

26.04 Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

27.04 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie III LO

Konkurs Piosenki Patriotycznej

 

 

MAJ

01.05 Święto Pracy Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.05 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.05 Święto Konstytucji 3 Maja Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.05 Pierwszy piątek miesiąc (Msza św.)

Wyjście uczniów klasy VII SP oraz II b oddz. gim. do podziemi Katedry warszawskiej

Wyjście uczniów kasy III a oddz. gim. na Cmentarz Powązkowski

04-18.05 Matury pisemne i ustne

Wyjazd uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej do Płocka

07.05 Wyjście uczniów klasy VIII SP do Palmir

Wyjście uczniów klasy III a oraz III b oddziału gimnazjalnego do warszawskiego ZOO

08.05 Wyjście uczniów klas I, II i III SP do Muzeum Archeologicznego na warsztaty garncarskie oraz wykład pt. Dzieje naszej Ojczyzny

Wycieczka edukacyjna uczennic klasy III b szlakiem zabytków Nowego Miasta

09.05 Ogólnopolski Test Kompetencji LUPA 3

15.05 Udział uczniów klasy I i II LO w specjalnym pokazie filmu Matka Królów oraz w spotkaniu z reżyserem Januszem Zaorskim w ramach projektu lekcja wolności w kinie Atlantic

18.05.  Wyjście uczniów klasy VII SP na lekcję muzealną do Muzeum Narodowego pt. Paderewski – wirtuoz, polityk, niezwykły człowiek na niezwykłe czasy

19.05 NOC MUZEÓW

21-23.05 wycieczka klasy VII SP oraz klas II a i II b oddz. Gim. do Gwarek koło Giżycka

22.05 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

24.05 Bal Gimnazjalny

29.05 Wyjście uczniów klasy I LO na strzelnicę

30.05 Wycieczka uczniów klasy I SP do Parku Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji w Trojanowie

31.05 Boże Ciało

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC

01.06 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

05.06 Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej zwiedzają studia telewizyjne na Woronicza

11.06 Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Konkursie z Wiedzy o Błogosławionej Alicji Kotowskiej – Patronce szkoły.

12.06 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

18.06 Sesja Rady Pedagogicznej