WRZESIEŃ

  01.09 Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  Msza Święta w kościele pw. św.  Jana Kantego

  04.09-09.09 Wymiana niemiecka

  Wyjście klasy I gimnazjum do kina na film Mały Książę

  09.09 Wyjście uczniów klasy drugiej LO na spacer edukacyjny poświęcony zabytkom barakowym – Wilanów

  14.09 Sesja Rady Pedagogicznej

  15.09 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

  17.09 Rocznica agresji radzieckiej na Polskę

  XV Forum Młodzieży Szkół Katolickich

  18.09 Spotkanie z Rodzicami

  23.09 Wyjście uczniów klasy gimnazjum I a do kina Praha na film Czy naprawdę wierzysz?

  25.09 Wyjście uczniów klasy II a gimnazjum do kina na film Mały Książę

  28.09 Wybory do samorządu szkolnego

  Wyjście uczniów klasy II LO do Teatru Buffo na musical pt. Metro

  29-30.09 Wyjazd integracyjny klas pierwszych gimnazjum i LO

  29.09 Apel poległych w Powstaniu Warszawskim

  PAŹDZIERNIK

  01.10 Udział uczniów gimnazjum w Konkursie przedmiotowym języka niemieckiego.

  02.10 Msza święta – Pierwszy piątek miesiąca

  Udział uczniów gimnazjum w Konkursie przedmiotowym wiedzy o społeczeństwie.

  Wyjście uczniów gimnazjum i LO ko kina Wisła na film Pilecki w reż. I. Krzyszkowskiego.

  05.10 Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy.

  Gościnny występ zespołu z Kolumbii – La Carambantua

  Wyjście uczniów klasy III gimnazjum do Sejmu i Senatu na lekcję poświęconą ustrojowi RP

  07.10 Udział ucznia gimnazjum w Konkursie przedmiotowym fizyczny.

  09-15.10 Wyjazd uczniów na warsztaty językowe do Anglii.

  Udział uczniów gimnazjum w Konkursie przedmiotowym języka angielskiego.

  14.10 Dzień Edukacji Narodowej (4 lekcje według planu, przedstawienie, życzenia dla nauczycieli). Koncert muzyków FN

  15.10 Wycieczka uczniów szkoły podstawowej do Wilanowa

  16.10 Udział uczniów gimnazjum w Konkursie przedmiotowym geograficznym

  Udział uczniów w młodzieżowej akcji Orędownicy Pamięci, w projekcie Drogi Wypędzeń – Warszawa 1944.

  17.10 Udział uczniów SP w II etapie Konkursu Recytatorskiego Usłysz, Panie, moje   słowa.

  19.10 Udział uczniów gimnazjum w Konkursie przedmiotowym chemicznym.

  21.10 Udział uczniów gimnazjum w Konkursie przedmiotowym języka polskiego

  Wyjście uczniów klasy I LO na grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

  26.10 Udział uczniów gimnazjum w Konkursie przedmiotowym matematycznym

  28.10 Udział uczniów gimnazjum w Konkursie przedmiotowym biologicznym.

  Dyskoteka.

  29.10 Udział uczennic w XXXIX Olimpiadzie Języka Francuskiego (etap szkolny).

  LISTOPAD

  03.11 Koncert muzyków FN

  Próbny egzamin gimnazjalny organizowany przez Wydawnictwo WSiP – część humanistyczna.

  04.11 Próbny egzamin gimnazjalny organizowany przez Wydawnictwo WSiP – część matematyczno-przyrodnicza.

  06.11 Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Konkursie Zakazane piosenki

  Pierwszy piątek miesiąca – Msza święta – próba ślubowania.

  09.11 Próba ślubowania

  10.11 Uroczystość ślubowania klas pierwszych uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz LO

  Wyjście uczniów klasy III gimnazjum do kina Wisła na film pt. Czy naprawdę wierzysz?

  18.11 Wyjście uczniów klas I gimnazjum do Muzeum Narodowego

  19.11 Wyjście uczniów klasy 3 gimnazjum LO na spektakl w języku angielskim – And Now for Something

  Wyjście uczniów na warsztaty politologiczne na UKSW

  Wyjście uczniów do Teatru Rampa na spektakl pt. Mistrz i Małgorzata.

  20.11 Wyjście uczniów na warsztaty politologiczne na UKSW

  23.11 Matura próbna OPERON

  Udział uczniów gimnazjum w Konkursie z języka niemieckiego EDI – Pingwin

  24.11 Udział uczniów gimnazjum w Konkursie z chemii – EDI – Pingwin

  Matura próbna OPERON – język polski

  25.11 Matura próbna OPERON – matematyka

  26.11 Matura próbna OPERON – język obcy

  27.11 Udział uczniów klasy II i III LO w 57. Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (etap szkolny)

  Matura próbna OPERON – przedmioty dodatkowe

  30.11 Udział uczennic klasy III gimnazjum w II etapie (rejonowym) Konkursu przedmiotowego z biologii

  GRUDZIEŃ

  02.12 Próbny egzamin gimnazjalny – Nowa Era

  03.12 Probny egzamin gimnazjalny – Nowa Era

  Udział uczennicy I LO w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego (etap    szkolny).

  Wyjście uczniów Lo do Muzeum Więzienia Pawiak

  04.12 Próbny egzamin gimnazjalny OPERON (cz. matematyczno-przyrodnicza)

  Pierwszy piątek miesiąca

  08.12 Próbny egzamin gimnazjalny OPERON – cz. humanistyczna

  09.12 Próbny egzamin gimnazjalny OPERON – cz. matematyczno-przyrodnicza

  10.12 Próbny egzamin gimnazjalny OPERON – cz. językowa

  11.12 Apel w rocznicę w wprowadzenia Stanu Wojennego

  13.12 Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

  15.12 Koncert muzyków FN

  18.12 Olimpiada Wiedzy o Mediach (zawody okręgowe)

  21.12 Wigilia w internacie

  22.12 Wigilia w szkole

  STYCZEŃ

  06.01 Uroczystość Trzech Króli
  08.01 Msza św., spotkanie opłatkowe dla Rodziców (godz. 17.30)
  10.01 Spotkanie opłatkowe dla absolwentów naszych szkół (godz. 17.00)

  11-15.01 Próbna matura z Nową Erą14.01 Udział uczniów gimnazjum w Olimpiadzie Przedmiotowej z Chemii oraz z Fizyki OLIMPUS

  I edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

  15.01 Olimpiada Języka Francuskiego (etap okręgowy)

  Udział uczniów LO w Piątej Ogólnopolskiej „Nocy Biologów”

  Wyjście uczniów gimnazjum na lodowisko

  18.01 Sesja Rady Pedagogicznej (godz. 14.00)
  19.01 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

  20.01 Próbny egzamin gimnazjalny w klasie III
  21.01 Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
  22.01 Spotkanie z Rodzicami – podsumowanie I półrocza (godz. 17.30)

  25.01 Apel patriotyczny poświęcony 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

  28.01 Wyjście klasy III gim. – śladami Powstania Warszawskiego

  Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

  LUTY

  10.02 Środa Popielcowa

  19.02 Wyjście uczniów klasy I a gimnazjum do kina Wisła na film pt. Sprawiedliwi

  20.02 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Podstawowej

  22.02 Wykład dla uczniów  gimnazjum i LO pt. Góry Polski i ich tajemnice

  23.02 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

  26.02 Prelekcja p. Kajetana Rajskiego – pisarza i publicysty, autora i współautora kilkunastu książek  – poświęcona Żołnierzom Wyklętym

  29.02 Mija termin zgłaszania uczniów szkoły podstawowej do kolejnej edycji Szkolnego Konkursu Opowiadamy legendy

  Spotkanie uczniów klas II i III LO oraz II b gimnazjum z warszawskim mecenasem.

  MARZEC

  01.03 Apel patriotyczny z okazji Narodowego  Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

  01-02.03 Próbna matura usta – języki obce

  04.03 Pierwszy piątek miesiąca; Msza św. dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły (godz. 11.00)

  05.03 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do gimnazjum i LO (godz. 11.00)

  Udział Kamili Cegiełki – uczennicy klasy III LO – w II okręgowym etapie Olimpiady Języka Rosyjskiego

  06-12.03 Wymiana polsko-niemiecka

  07-09.03 Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży

  Wyjście uczniów do kina na filmach Zmartwychwstały oraz Bernadetta. Cud w Lourdes.

  09.03 Udział uczniów gimnazjum w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK

  Wyjście uczniów gimnazjum i LO na Stadion Narodowy

  15.03 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

  III edycja Szkolnego konkursu Opowiadamy legendy (przesłuchania)

  17.03 Udział uczniów gimnazjum i LO w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej

  Udział uczniów gimnazjum w konkursie Kangur Matematyczny

  18.03 Rekolekcje wielkopostne dla rodziców (godz. 17.30)

  19.03 Rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli (godz. 10.00)

  20.03 Niedziela Palmowa

  22.03 III edycja Szkolnego konkursu Opowiadamy legendy (przesłuchania)

  Agape w internacie (godz. 17.30)

  23.03 Agape w szkole (życzenia w szkole po 4 lekcjach)

  24.03-29.03 Wiosenna przerwa świąteczna

  27-28.03 Wielkanoc

  KWIECIEŃ

  01.04 Pierwszy piątek miesiąca, Msza święta. Wyjście uczniów klasy I szkoły podstawowej do  Zamku Królewskiego na zajęcia edukacyjne pt. Legendy Warszawy – Złota Kaczka

  07.04 Uroczysta Gala wręczenia nagród w Konkursie Opowiadamy legendy

  08.04 Realizacja projektów edukacyjnych w klasach drugich gimnazjum

  09.04 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do gimnazjum i LO

  13.04 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego PANDA

  14.04 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z chemii PANDA

  15.04 Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z fizyki PANDA

  18.04 Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

  19.04 Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno-przyrodnicza

  20.04 Egzamin gimnazjalny – język obcy

  22.04 Wyjście uczniów klas I gimnazjum do Muzeum Archeologicznego na lekcję muzealną poświęconą początkom państwa polskiego.

  25.04 Apel patriotyczny poświęcony 1050. rocznicy chrztu Polski

  26.04 Koncert FN

  27.04­­­­ Wyjście uczniów klas I gimnazjum oraz I LO na strzelnicę

  Dyskoteka

  29.04 Zakończenie zajęć edukacyjnych w klasie III LO, pożegnanie klasy maturalnej

  MAJ

  01.05 Święto Pracy

  02.05 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  03.05 Święto Konstytucji Trzeciego Maja

  04-06.05  Dni wolne od zajęć szkolnych dla pierwszych i drugich klas liceum

  04.05 Matura pisemna – język polski PP (godz. 9.00)  oraz  PR (godz. 14.00); próbny egzamin gimnazjalny w klasie drugiej gimnazjum

  Rejs uczniów szkoły podstawowej po Wiśle

  05.05 Matura pisemna – matematyka PP (godz. 9.00); próbny egzamin gimnazjalny w klasie drugiej gimnazjum

  Wyjście klas pierwszych gimnazjum  na zajęcia terenowe z geografii i wychowania fizycznego

  05-07.05 Wyjazd uczniów klasy szkoły podstawowej do Wólki Dłużewskiej, do Doliny Bobrów

  06.05 Matura pisemna – język angielski PP (godz. 9.00) oraz  PR (godz. 14.00); próbny egzamin gimnazjalny w  klasie drugiej gimnazjum

  09.05 Matura pisemna – matematyka PR (godz. 9.00)

  10.05 Matura pisemna – WOS PP i PR (godz. 9.00) oraz historia muzyki PP i PR (godz. 14.00)

  11.05 Matura pisemna – biologia PP i PR ( (godz. 9.00)

  Zajęcia z profilaktyki w klasie pierwszej LO

  12.05 Matura pisemna – język niemiecki PP (godz. 9.00) oraz PR (godz. 14.00)

  13.05 Matura pisemna – chemia PP i PR (godz. 9.00) oraz geografia PP i PR (godz. 14.00)

  14.05 Noc Muzeów

  15.05 Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki

  16.05 Matura pisemna – fizyka i astronomia PP (godz. 9.00) oraz  historia sztuki PR (godz. 14.00)

  17.05 Matura pisemna – historia PP i PR (godz. 9.00)

  18.05 Matura pisemna – język rosyjski PP (godz. 9.00) oraz PR (godz. 14.00)

  19.05 Matura pisemna – język francuski  PP  (godz. 9.00) oraz PR (godz. 14.00)

  Wyjazd klasy pierwszej LO do Lasek

  Wyjście uczniów klasy trzeciej na Wojskowe Powązki

  20.05 Wyjście uczniów  klasy pierwszej LO  na spotkanie z p. Zofią Żukowską ze Stowarzyszenia   „Dzieci Holocaustu”

  Pokaz filmu pt. Oni szli Szarymi Szeregami oraz spotkanie z reżyserami

  Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu organizowanego przez samorząd szkolny na filmik – 3 minuty z życia klasy

   23.05 Wyjście uczniów szkoły podstawowej do Zamku Królewskiego na zajęcia edukacyjne pt. Legendy Warszawy – Syrenka

  Wyjście klasy pierwszej b gimnazjum na spacer edukacyjny pt. Powstańczy Żoliborz

   24.05-01.06  Wymiana polsko-francuska

  24.05 Wyjście uczniów klas pierwszych i drugich LO na spotkanie z panią Eulalią Rudakową – prezesem fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo.

  24.05-01.06 Wymiana francuska

  26.05 Boże Ciało

  27.05 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   

  Empty tab. Edit page to add content here.

  CZERWIEC

  01.06 Dzień Dziecka

  Wyjście uczniów szkoły podstawowej na przedstawienie pt. Kot w butach (praca  w teatrze – zwiedzanie teatru z przewodnikiem)

  03.06 Pierwszy piątek miesiąca

  Dzień Zdrowego Stylu  Życia – Racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna młodzieży w wybranych krajach Europy

  Wyjście uczniów szkoły podstawowej na spacer do Lasku Bielańskiego – ścieżka przyrodnicza, zabawy integracyjne

  04-05.06 Udział uczniów w czuwaniu modlitewnym na Lednicy

  06.06 Uroczyste rozdanie świadectw w klasie maturalnej

  Wyjście uczniów  klas drugich gimnazjum na zajęcia w Sądzie Okręgowym w Warszawie

  07.06 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

  7-10.06 Wycieczka klasy II a  i b gimnazjum do Krakowa – poznanie dziedzictwa narodowego

  10.06 Wyjście uczniów klasy I LO na spacer ulicami Żoliborza – poznanie historii dzielnicy oraz jej sławnych mieszkańców

  11.06 Bal gimnazjalny

  13-17.06 Wycieczka klasy III gimnazjum oraz I LO do Zakopanego

  16.06 Wyjście  uczniów klasy II LO spacer edukacyjny  pt.  Śladami Lalki

  17.06 Przekazanie przez OKE wyników egzaminów gimnazjalnych

  20.06 Sesja Rady Pedagogicznej – podsumowanie roku szkolnego

  21.06 Wyjście uczniów LO na Powązki – opieka nad grobami powstańców 1944

  23.06 Uroczyste zakończenie roku szkolnego; Msza św. o godz. 10.00 w Kościele pw. św. Jana Kantego