WRZESIEŃ

01.09 Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09 Narodowe Czytanie Quo Vadis

09.09 Uczniowie klasy III b gimnazjum odwiedzają Muzeum Więzienia Pawiak

Wyjcie edukacyjne uczniów klasy II LO poświęcone kulturze oświecenia oraz sylwetce Stanisława Staszica

11-16.09 Wymiana polsko-niemiecka

13.09 Spacer uczniów klasy I szkoły podstawowej, podczas którego zostały omówione zasady ruchu drogowego

16.09 Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

17.09 Rocznica agresji radzieckiej na Polskę

20.09 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

22.09 XVI Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jasnej Górze

Wyjście uczniów szkoły podstawowej oraz LO na film Królestwo. Tajemnice puszczy

23-27.09 Wyjazd uczniów na warsztaty językowe do Szkocji

27.09 Wyjście uczniów klas trzecich gimnazjum na film Smoleńsk

28.09 Wybory do samorządu szkolnego

Udział uczniów klasy I i II LO w obchodach 16-lecia fundacji Moje wojenne dzieciństwo

29-30.09 Wyjazd integracyjny klas I gimnazjum i LO do Lidzbarka Welskiego i Płocka

29.09 Spotkanie uczniów szkoły podstawowej z Panem Januszem Kieszyńskim – łącznikiem w zgrupowaniu Żywiciel, oddział Żubra

Wyjście uczniów klasy II i III LO na wykład na Wydziale Fizyki UW

30.09 Apel w rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego

Spotkanie uczniów gimnazjum i LO z Panem Januszem Kieszyńskim – łącznikiem w zgrupowaniu Żywiciel, oddział Żubra

PAŹDZIERNIK

03-04 Wyjazd uczniów klasy III LO do Częstochowy, Wadowic, Krakowa, Łagiewnik

Wyjście uczniów klasy II szkoły podstawowej do Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie na lekcję pt. Wszystko o grzybach

04.10 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

             Wyjazd uczniów klasy II LO do Kazimierza Dolnego

06-08 Wyjazd uczniów klasy II a gimnazjum do Krakowa

06.10 Wyjście uczniów klasy I i II szkoły podstawowej na lekcję edukacyjną na Lotnisku Chopina w Warszawie

07.10 Pierwszy piątek miesiąca – Msza św.

13.10 Wyjście uczniów klasy II LO na XIII Targi Franczyzy

18.10 Konkurs przedmiotowy wiedzy o społeczeństwie

19.10 Konkurs przedmiotowy z fizyki

20.10 Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

             Wyjście uczniów klasy I a gimnazjum do Muzeum Błogosławionego          Księdza Jerzego Popiełuszki

21.10 Konkurs przedmiotowy z historii

            Wyjście uczniów klasy I b gimnazjum do Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

25.10 Udział uczennicy klasy I LO w Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

26.10 Konkurs przedmiotowy z chemii

27.10 Konkurs przedmiotowy z języka polskiego

Wyjście uczniów klasy II szkoły podstawowej na spacer edukacyjny pt. Jesień w parku i w mieści

28.10 Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego

            Udział reprezentantów gimnazjum i LO w I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

LISTOPAD

01.11 Wszystkich Świętych

02.11 Wyjście uczniów klasy I i II szkoły podstawowej na Cmentarz Powązkowski

03-05.11 XXVII Forum Szkół Katolickich

Konkurs przedmiotowy z matematyki

04.11 Msza święta – pierwszy piątek miesiąca

Konkurs przedmiotowy z biologii

Wyjście uczniów klasy I i II szkoły podstawowej do Wilanowa na zajęcia poświęcone kaligrafii

07.11 Próba ślubowania

08.11 Próba ślubowania

Udział uczniów klasy I i II LO  w akcji Drogi wypędzeń w ramach Orędowników Pamięci

10.11 Uroczystość ślubowania

Wyjście uczniów klas III do Domu Spotkań z Historią na zajęcia warsztatowe

Wyjście uczniów klasy II LO  na lekcję biblioteczną do Biblioteki Uniwersyteckiej

Wyjście uczniów szkoły podstawowej na spacer edukacyjny – obserwacja zjawisk przyrody jesienią

11.11 Święto Niepodległości

14.11 Udział uczniów szkoły podstawowej w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym  Z poprawną polszczyzną na co dzień

15.11 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

Udział uczniów szkoły podstawowej oraz uczennicy gimnazjum w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym Z ortografią na co dzień

Wręczenie uczennicy klasy III LO Stypendium Prezesa Rady Ministrów

22.11 Próbna matura z OPERONEM (język polski)

23.11 Próbna matura z OPERONEM (matematyka)

24.11 Próbna matura z OPERONEM (język obcy)

Zabawa dla uczniów szkoły podstawowej oraz dyskoteka dla uczniów gimnazjum i LO

25.11 Próbna matura z OPERONEM (przedmioty dodatkowe)

Wyście uczniów klasy II a gimnazjum do Cinema City Arkadia na film pt. Za niebieskimi drzwiami

28.11 Sesja Rady Pedagogicznej

29.11 Rocznica Powstania Listopadowego

Udział uczniów gimnazjum w II etapie (rejonowym) Konkursu przedmiotowego z WOS-u

 

GRUDZIEŃ

01.12 Wyjście uczniów klasy I b oraz II b gimnazjum do Fabryki Czekolady E.Wedla

Wyjście uczniów klas III gimnazjum do Teatru Polskiego na spektakl Szkoła żon

02.12 Pierwszy piątek miesiąca – Msza św.

Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

05.12 Udział uczniów szkoły podstawowej w III Ogólnopolskim Konkursie Savoir-vivre na co dzień

Udział uczniów szkoły podstawowej w III Ogólnopolskim Konkursie Z kaligrafią na co dzień

06.12 Mikołajki

Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM (cz. humanistyczna)

Międzyszkolny Konkurs Barwna Twierdza

07.12 Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM (cz. matematyczno-przyrodnicza)

Udział uczennicy gimnazjum w II (rejonowym) etapie Konkursu przedmiotowego z chemii

08.12 Godzina Łaski

Próbny egzamin gimnazjalny z OPERONEM (język obcy)

Udział uczennicy gimnazjum w II (rejonowym) etapie Konkursu przedmiotowego z języka polskiego

09.12 Udział ucznia gimnazjum w II (rejonowym) etapie Konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego

13.12 Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

Udział uczennicy klasy III LO  (etap szkolny) w Olimpiadzie Artystycznej

15.12 Udział uczniów klasy I i II szkoły podstawowej w Ogólnopolskim Konkursie Orzeł matematyczny

Wyjazd uczniów klasy I i II szkoły podstawowej do Wilanowa  na lekcję edukacyjną pt. Kartka świąteczna

16.12 Udział naszych reprezentantów w Sesji Rady Młodzieżowej Dzielnicy Żoliborz

20.12 Wigilia w internacie

22.12 Wigilia w szkole

23-31.12 Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

04.01 Wigilia dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej (godz. 17.30)

04-13.01 Próbne egzaminy maturalne

05.01 Wigilia dla Rodziców uczniów Gimnazjum i LO (godz. 17.30)

06.01 Trzech Króli

08.01 Spotkanie opłatkowe dla absolwentów (godz. 17.30)

09.01 Wyjście uczniów klasy I LO do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcję muzealną pt. Powstańczy dzień powszedni

Wyjście uczniów klasy I szkoły podstawowej do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcję muzealną pt. Nasze symbole

11.01 Próbny egzamin gimnazjalny ze WSiP (część humanistyczna)

12.01 Próbny egzamin gimnazjalny ze WSiP (część matematyczno-przyrodnicza)

Wyjście uczniów klasy II LO do Muzeum Literatury na wystawę pt. Adam Mickiewicz 1798-1855

Wyjście uczniów klasy II a gimnazjum na lodowisko

13.01 Wyjście uczniów klasy II b gimnazjum do Muzeum Domków dla Lalek

17.01 Udział uczniów gimnazjum w III etapie Konkursu przedmiotowego z WOS-u

Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

18.01 Wyjście uczniów gimnazjum do kina Wisła na film Józef i Maryja

20.01 Apel w rocznicę Powstania Styczniowego

21.01 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy I szkoły podstawowej (godz. 11.00)

Bal studniówkowy

23.01 Sesja Rady Pedagogicznej

Wykład historyka Muzeum Powstania Warszawskiego poświęcony sylwetce Romualda Traugutta

26.01 Udział uczennicy gimnazjum w III etapie Konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Udział naszego chóru w kolędowaniu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie

Szkolna dyskoteka karnawałowa

27.01 Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

 

 

 

LUTY

02.02 Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego (część pisemna)

03.02  Pierwszy piątek miesiąca – Msza św.

06.02  Występ oraz warsztaty teatralne dla uczniów gimnazjum i LO przygotowane przez p. Stanisława Górkę – polskiego aktora teatralnego, filmowego, telewizyjnego oraz pedagoga Akademii Teatralnej w Warszawie

Zajęcia z psychologiem dla kandydatów do szkoły podstawowej

08-09.02 Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego (część ustna)

09.02 Połowniki w klasie II LO

10.02  Zajęcia dla kandydatów szkoły podstawowej z psychologiem

Wyjście uczniów klasy II szkoły podstawowej do  Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcję muzealną pt. Nasze symbole

13-26.02 › Ferie zimowe

28.01 Mija termin przyjmowania kart zgłoszeń 4. edycji Konkursu Opowiadamy legendy

MARZEC

01.03 Popielec

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

02.03 Wyjazd uczniów szkoły podstawowej  do gospodarstwa ekoturystycznego, do Stajni Kaliskiej

03.03 Pierwszy piątek miesiąca – Msza św.

Wyjście uczniów klasy II LO na Debatę oxfordzką dotyczącą populizmu do LO im. Jacka Kuronia w Warszawie

04.03 Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klasy VII szkoły podstawowej oraz do klasy I LO

08.03 Wyjście uczniów klasy I a oraz I b gimnazjum do Państwowego Muzeum Archeologicznego

09.03 Apel patriotyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym oraz spotkanie z Panem Krzysztofem Bukowskim – synem por. Edmunda Bukowskiego – żołnierza Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej na Wileńszczyźnie

14.03 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

17.03 Rekolekcje Wielkopostne dla Rodziców (godz. 17.30)

Przesłuchanie uczestników 4. edycji Konkursu Opowiadamy legendy

Udział Krzysztofa Dzierżanowskiego w Forum Młodzieży Rad Dzielnic

18.03 Rekolekcje Wielkopostne dla nauczycieli oraz pracowników szkoły

20-22.03 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów gimnazjum i LO

21.03 Przesłuchanie uczestników 4. edycji Konkursu Opowiadamy legendy

22.03 Wyniki rekrutacji do szkoły podstawowej

24.03 Ogłoszenie wyników 4. edycji Konkursu Opowiadamy legendy

27-28.03 Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkoły podstawowej

31.03 Realizacja projektów edukacyjnych

KWIECIEŃ

03.04 Sesja Rady Pedagogicznej

04.04 Udział chóru szkolnego w Konkursie Piosenki obcojęzycznej

07.04 Spotkanie z Rodzicami (godz. 17.30)

09.04 Niedziela Palmowa

10.04 Rocznica Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej

Agape w internacie (godz. 17.30)

11.04 Agape w szkole

13-18.04 Wiosenna przerwa świąteczna

19.04 Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

Próbna matura dla klasy II LO

Wyjście uczniów klasy I LO na wykład poświęcony Ziemia we Wszechświecie

20.04 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza

Próbna matura dla klasy II LO

21.04 Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego

Próbna matura dla klasy II LO

25.04 Sesja Rady Pedagogicznej

28.04 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasie III LO

MAJ

04.05 Matura z języka polskiego

Wizyta uczniów klasy I a gimnazjum w Pałacu Prezydenckim

Wyjście uczniów klas III gimnazjum do kręgielni

05.05 Matura z matematyki

Pierwszy piątek miesiąca – Msza św.

Wyjazd uczniów klasy III b gimnazjum do Palmir

Wyjście uczniów klasy III a gimnazjum do Królikarni – Muzeum Rzeźby na wystawę poświęconą związkom Warszawy z Zakopanem

08.05 Matura z języka angielskiego

Wyjście na zajęcia terenowe uczniów klasy Ia i I b gimnazjum do Lasku Bielańskiego

Wyjście uczniów klasy III b gimnazjum do kina (Arkadia) na film pt. Azyl

09.05 Matura z matematyki (poziom rozszerzony)

10.05 Matura z WOS-U (poziom rozszerzony)

Wyjście uczniów klas pierwszych gimnazjum i LO na strzelnicę

Wyjazd uczniów klasy II szkoły podstawowej do Karolina

11.05 Matura z języka niemieckiego (poziom podstawowy)

W Szkole Głównej Handlowej odbył się finał II edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Ogółem w zawodach wzięło udział ponad 5000 zawodników, do ścisłego finału zaś przeszło 50 uczniów. Iwo Hachulski musiał napisać test, a następnie wystąpić przed komisją z własną prezentacją (Kryzys demograficzny Europy) i odpowiedzieć na ich pytania. Sukces Iwo to zwieńczenie całorocznej pracy- tym bardziej więc cieszy Jego 17. miejsce w Polsce, dające tytuł laureata. Opiekę merytoryczną sprawował  pan Rafał Drużdżel.

12.05 Matura z biologii (poziom rozszerzony)

Wyjście uczniów klasy I gimnazjum na przedstawienie w języku angielskim

15.05 Matura z historii (poziom rozszerzony)

Matura z historii sztuki (poziom rozszerzony)

16.05 Matura z chemii (poziom podstawowy i rozszerzony)

Matura z geografii (poziom podstawowy i rozszerzony)

17.05 Matura z języka rosyjskiego (poziom podstawowy i rozszerzony)

18.05 Matura z fizyki (poziom podstawowy i rozszerzony)

19.05 Matura  z języka francuskiego (poziom podstawowy i rozszerzony)

Spotkanie z Rodzicami uczniów przyjętych do klasy I oraz VII szkoły podstawowej (godz. 17.30)

20.05 Udział uczniów w grze miejskiej Żoliborskim szlakiem organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego

22-26.05 Wyjazd uczniów klasy III b gimnazjum na Mazury

22.05 Wyjście uczniów LO i gimnazjum do kancelarii Sejmu

23.05 Wyjazd uczniów klasy I i II LO (Karpacz – Praga – Skalne Miasto – Wrocław)

23.05 Koncert muzyków FN

Wyjście uczniów klasy II szkoły podstawowej i zbieranie kwiatów i różnych roślin do klasowego zielnika

24.05 Spacer edukacyjny uczniów klasy II szkoły po Sadach Żoliborskich – obserwacja przyrody, uwrażliwianie na piękno przyrody

31.05-07.06 Wymiana polsko-francuska

CZERWIEC

01.06 Wyjazd edukacyjny  uczniów szkoły podstawowej do Powsina – kształtowanie umiejętności zachwytu nad pięknem przyrody oraz umiejętności dostrzegania trudu ludzkiego

02.06 Dzień Sportu

03-04.06 Modlitewne spotkanie młodych w Lednicy

04.06 Zielone Świątki

05.06 Uroczystość pożegnania klasy maturalnej

Udział uczniów klasy II LO w Debacie Oxfordzkiej – uczestnictwo w próbie, obserwacja debat dot. praw człowieka

Wyjście  uczniów klasy II szkoły podstawowej do sklepu – kształtowanie umiejętności zachowania się, obserwacji i nazywania warzyw oraz owoców

08.06 Bal gimnazjalny

09-11.06 Wyjazd uczniów klasy I i II szkoły podstawowej

12-14.06 Wyjazd uczniów gimnazjum

15.06 Boże Ciało

20.06 Koncert muzyków Filharmonii Narodowej

Szkolny Konkurs Reportaż z wycieczki klasowej