Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek

 

e-mail: szkola@szarotka.edu.pl
telefon: 22 663 87 77
faks: 22 663 35 42
kom.: 535 033 391
www.szarotka.edu.pl
Konto szkoły podstawowej:
PKO BP SA IXO/W-WA
34 1020 1097 0000 7102 0266 8770
Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty:
imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc.

UWAGA!

Wpłaty czesnego uczniów oddziałów gimnazjalnych prosimy dokonywać na konto szkoły podstawowej.

Konto liceum:
PKO BP SA IX O/W-WA
20 1020 1097 0000 7802 0114 4518
Przy dokonaniu przelewu proszę wpisać tytuł wpłaty:
imię i nazwisko ucznia, czesne za szkołę za miesiąc.