LISTOPAD

01.11 Wszystkich Świętych

03.11 Wyjście uczniów klasy II b gimnazjum do Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 33. rocznicę męczeńskiej śmierci

07-08.11 Próby ślubowania

Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego

Zajęcia warsztatowe uczniów LO z adwokatem w ramach Tygodnia Konstytucyjnego

10.11 Uroczyste ślubowanie uczniów

Konkurs przedmiotowy z biologii

11.11 Święto Niepodległości

13.11. Olimpiada Języka Angielskiego (LO)

Wyjście uczniów LO na spotkanie z prof. A. Trębaczem – astronomem – prelekcja pt. Ziemia we Wszechświecie (kino Wisła)

Spotkanie uczniów SP oraz oddziałów gimnazjalnych z przedstawicielem Polskich Sił ZBrojnych

14.11. Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (gimnazjum)

Świetlicowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej – SP

16-18.11 Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

Wyjście uczniów klasy I LO do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcję muzealną pt. Sprawa polska

17.11 Wyjście uczniów klasy III b gimnazjum oraz  III LO do Muzeum Niepodległości PAWIAK

18.11 Wyjście uczniów do Teatru Kwadrat na spektakl Przyjazne dusze

20.11 Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy naszego  Liceum

Udział uczennicy klasy maturalnej  w Olimpiadzie Medialnej

21.11 Godz. 10.25 Koncert muzyków z FN (VII SP, GIM, LO) Godz. 11.25 Koncert muzyków z FN (I-III SP)

Próbna matura z OPERONEM (język polski)

22.11 Próbna matura OPERONEM (matematyka)

Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą

23.11 Próbna matura OPERONEM (język obcy nowożytny)

Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą

23.11 Próbna matura z OPERONEM (przedmioty dodatkowe)

Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą

24.11 Próbny egzamin gimnazjalny z Nową Erą

27.11 Sesja Rady Pedagogicznej

Udział uczniów gimnazjum w XV edycji Konkursu Filozoficznego W drodze ku mądrości

29.11 Rocznica Powstania Listopadowego