MAJ

01.05 Święto pracy. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.05 Dzień Flagi RP. Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03.05 Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

06.05 Matura pisemna z języka polskiego PP (9:00) i PR (14:00)

06.05 – 25.05 Matura ustna z języków obcych

07.05 Matura pisemna z matematyki PP (9:00)

08.05 Matura pisemna z języka angielskiego PP (9:00) i PR (14:00)

09.05 Matura pisemna z matematyki PR (9:00)

10.05 Matura pisemna z biologii PR (9:00), WOS PR (14:00)

13.05 Matura pisemna z chemii PR (9:00), informatyki PR (14:00)

14.05 Matura pisemna z języka niemieckiego PP (9:00), PR (14:00)

15.05 Matura pisemna z geografii PR (9:00), historii sztuki PR (14:00)

16.05 Matura pisemna z języka rosyjskiego PP (9:00), PR (14:00)

17.05 Matura pisemna z języka Francuskiego PP (9:00), PR (14:00)

20.05 Matura pisemna z fizyki PR (9:00), historii PR (14:00)

23.05 Matura pisemna z historii muzyki PR (14:00)