LISTOPAD

01.11 Wszystkich Świętych

02.11 Dzień dyrektorski – wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

06.11 Konkurs kuratoryjny z biologii dla uczniów klas VIII SP i III oddz. gim.

Wyjście grupy uczennic z klas I i III LO na Powązki Wojskowe, na sprzątanie grobów powstańczych

07.11 Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego dla uczniów klas VII – VIII SP i III oddz. gim.

„Śpiewamy Niepodległej” Odśpiewanie Hymnu Polski oraz występy laureatów konkursów Piosenki Legionowej i Poezji Patriotycznej

Próba ślubowania

08.11 „Ojcowie Niepodległej” apel „Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski ‚Sprawa Polska’ w kraju i na emigracji”

Próba ślubowania

09.11 Godz. 8:15 – uroczyste ślubowanie klasy I SP. Msza św. godz. 10:00 – uroczyste ślubowanie uczniów klas VII SP i I LO

Konkurs kuratoryjny z języka polskiego dla uczniów klas VII i VIII SP

„Jak jest Piękna Polska Cała” konkurs na potrawy regionalne, występy regionalne. Polonez w wykonaniu uczniów

11.11 Święto Niepodległości

12.11 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15.11 – 17.11 Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

19.11 Sesja Rady Pedagogicznej  godz. 14:00

20.11 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „Na żołnierską nutę” – w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, godz. 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III oddz. gim. i I – III LO, godz. 11:25 dla uczniów klas I – IV SP

23.11 Zebranie dla Rodziców godz. 17:30

29.11 Rocznica Powstania Listopadowego