Styczeń

03.01 Próbny egzamin maturalny – język polski Nowa Era (9:00 poziom podstawowy)

Próbny egzamin maturalny – biologia Nowa Era (14:00)

Wigilia dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej godz. 17:30

04.01 Próbny egzamin maturalny – matematyka Nowa Era (9:00 poziom podstawowy)

Próbny egzamin maturalny – historia Nowa Era (14:00)

Wigilia dla Rodziców uczniów Gimnazjum i Liceum godz. 17:30

07.01 Próbny egzamin maturalny – język obcy Nowa Era (angielski/niemiecki – 9:00 poziom podstawowy, 14:00 angielski poziom rozszerzony)

08.01 Próbny egzamin maturalny – język polski Nowa Era (9:00 poziom rozszerzony)

Próbny egzamin maturalny – chemia Nowa Era (14:00)

09.01 Próbny egzamin maturalny – matematyka Nowa Era (9:00 poziom rozszerzony)

Próbny egzamin maturalny – WOS Nowa Era (14:00)

10.01 Próbny egzamin maturalny – geografia Nowa Era (9:00)

Wyjście uczniów klasy II SP do Centrum  Pieniądza w Narodowym Banku Polskim

Wyjście uczniów klasy III SP na warsztaty do Domu Spotkań z Historią  „Jak mieszkano w międzywojennej Warszawie”

Próbny egzamin maturalny – fizyka Nowa Era (14:00)

11.01 Próbny egzamin maturalny – język niemiecki Nowa Era (9:00 poziom rozszerzony)

13.01 Spotkanie opłatkowe absolwentów godz. 17:30

16.01 Jasełka w wykonaniu uczniów klas I – III SP z okazji Dnia Babci i Dziadka

21.01 Sesja Rady Pedagogicznej (godz. 13:00)

22.01 Koncert muzyków z Filharmonii Narodowej pt. „ Ameryka, Ameryka” godz. 10:25 dla uczniów klas VII – VIII SP, III oddz. gimn. i LO, „Po drugiej stronie tęczy” godz. 11:25 dla uczniów klas I – IV SP

24.01 Połowinki

25.01 Zebranie dla Rodziców godz. 17:30

28.01 – 31.01 Ferie zimowe