Rodziców nowoprzyjętych uczniów uprzejmie proszę o dostarczanie  opinii/orzeczeń nt. Państwa dzieci z poradni psychologicznych (dla tych, którzy takie zaświadczenia posiadają).
Dorota Szostek
psycholog szkolny

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole uczniowie klas gimnazjalnych są objęci

3-letnim programem edukacyjno-zawodowym„Rozwiń Skrzydła”.

Rozporządzenie to obowiązuje od roku szkolnego 2012/13 również szkoły ponadgimnazjalne.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów do:

– korzystania z porad psychologa szkolnego,

– konsultowania swoich zainteresowań zawodowych z nauczycielami, wychowawcami,

– korzystania z dostępnych testów, kwestionariuszy zainteresowań zawodowych udostępnianych przez psychologa szkolnego.
Psycholog szkolny udziela konsultacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego wszystkim zainteresowanym uczniom podczas swoich dyżurów.