Na miesiąc MAJ zaplanowano następujące działania psychologiczne:

– konsultacje psychologiczne z uczniami zgłaszającymi się indywidualnie po pomoc psychologiczną,

– interwencje – indywidualne spotkania z uczniami na wniosek wychowawców, nauczycieli, rady pedagogicznej i rodziców,

– warsztaty psychoedukacyjne w klasie 2b- gimnazjum, 1 LO i 1 SP,

– obserwacje zespołów klasowych: VII SP,

– dodatkowo odbywać się będą dyżurowania w komisjach maturalnych (4 dni).

                                                                                                                   mgr Dorota Szostek


Drodzy Rodzice i Uczniowie,

zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole uczniowie klas gimnazjalnych są objęci

 

3-letnim programem edukacyjno-zawodowym„Rozwiń Skrzydła”.

Rozporządzenie to obowiązuje od roku szkolnego 2012/13 również szkoły ponadgimnazjalne.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów do:

– korzystania z porad psychologa szkolnego,

– konsultowania swoich zainteresowań zawodowych z nauczycielami, wychowawcami,

– korzystania z dostępnych testów, kwestionariuszy zainteresowań zawodowych udostępnianych przez psychologa szkolnego.
Psycholog szkolny udziela konsultacji w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego wszystkim zainteresowanym uczniom podczas swoich dyżurów.