Aktualności

 

Sekretariat w okresie wakacji jest otwarty w godz. 9.00 – 14.00

 

Kochani,

Pan Bóg tak ustalił, a jego plany są mądre, choć do końca nie poznane.

Na zegarze czasu wybiła godzina wakacji.

Zasłużyliście na czas wytchnienia i odpoczynku.

Życzę Wam, abyście na wakacjach doznali najpiękniejszych wrażeń.

Abyście dostrzegli piękno świata i nieskończonej mądrości Bożej.

Nabierajcie sił, niech czas lata wypełni się tym co piękne i dobre.

Życzę, by czas wakacji przyniósł Wam nowe, dobre doświadczenia i nowe siły

przed następnym rokiem, w którym będziemy razem zmierzać ku tym celom,

które warto i trzeba osiągnąć.

Wspaniałych i słonecznych wakacji.

S. Hanna Filipkowska CR

 

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły  

po zakończeniu roku szkolnego:

 

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego

do 30 czerwca 2020 r.

26 czerwca 2020 r. w godz. 9.00 – 15.00

29 – 30 czerwca 2020 r. w godz. 9.00 – 14.00

 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej (oryginał)
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • karta zdrowia ucznia
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)
 • opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeżeli dotyczy), orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

do 4 sierpnia 2020 r. w godz. 9.00 – 14.00

 • zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

Nie dostarczenie w terminie wymaganych dokumentów rozumiane jest jako rezygnacja z nauki w naszej szkole.

Kandydaci do VII klasy  Szkoły Podstawowej

do 30 czerwca 2020 r.

26 czerwca 2020 r. w godz. 9.00 – 15.00

29 – 30 czerwca 2020 r. w godz. 9.00 – 14.00

 • świadectwo ukończenia VI klasy(oryginał)
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • karta zdrowia ucznia
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)
 • opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeżeli dotyczy), orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

Nie dostarczenie w terminie wymaganych dokumentów rozumiane jest jako rezygnacja z nauki w naszej szkole.