SZKOŁY SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK

SZKOŁY SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK

Znajdź nas na Facebooku

Aktualności

Nasze szkoły

Wychowują i uczą życia według Ewangelii,

Wspierają ucznia we wszystkich obszarach jego osobowego rozwoju, w procesie tym opierają się na chrześcijańskim systemie wartości – uczestniczą w nim wszyscy nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły,

Zapewniają bezpieczeństwo i kameralną atmosferę, dokładają wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie,

Posiadają uprawnienia szkół publicznych,

Oferują naukę dwóch języków obcych (angielskiego i francuskiego/niemieckiego) ze zwiększoną liczbą godzin oraz dodatkowo kółko języka hiszpańskiego i rosyjskiego

Prowadzą zajęcia wzbogacające program nauczania (m.in. lekcje w muzeach, wycieczki programowe), dodatkowo w liceum: debaty oksfordzkie, wymiany uczniowskie z katolickimi szkołami we Francji i Niemczech,

Pracują w systemie jednozmianowym,

W liceum zajęcia w małych grupach, zgodnie z wybranymi przez uczniów rozszerzeniami

Uczniowie klas I-IV SP (dzieci, które nie ukończyły 10 r. ż.) mogą zostać objęci opieką pozalekcyjną w świetlicy, gdzie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, odrabiania prac domowych, twórczych zabaw z rówieśnikami,

Mamy własny internat dla licealistów spoza Warszawy.

Nasz absolwent

Zdobędzie umiejętność ustawicznego wyszukiwania i przyswajania wiedzy, korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł,

Osiągnie taki poziom wiedzy i umiejętności, że może z sukcesami kontynuować naukę na następnych etapach edukacyjnych,

Będzie miał możliwość studiowania na prestiżowych uniwersytetach,

Uzyska samodzielność, ale będzie również potrafił pracować w grupie,

Rozwinie w sobie ciekawość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

Będzie potrafił dokonywać wyborów w odniesieniu do wartości chrześcijańskich, 

Zdobędzie kompetencje pracownika przyszłości,

Zrozumie potrzebę osobistej troski o życie religijne i będzie aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym Kościoła,

Będzie pielęgnował tradycję, szanował symbole narodowe i religijne.

św. Jan Paweł II

Dzieci nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

św. Jan Paweł II

Dzieci nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.