Aktualności


Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 22 czerwca (w czwartek).
Uroczystość rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 10.00 w Kościele pw. Świętego Jana Kantego.


W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.

UWAGA! Na prośbę rodziców prowadzimy rekrutację do drugiego oddziału klasy VII.

Zgłoszenia do drugiego oddziału klasy VII przyjmujemy do 20 CZERWCA.

Po tym terminie odbędą się indywidualne rozmowy rekrutacyjne.

Więcej w zakładce: REKRUTACJA.


UWAGA!!

KANDYDACI DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KANDYDACI DO KLASY I LO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W piątek 23 czerwca 2017 r. (godz. 13.00-16.00) należy złożyć w sekretariacie świadectwa potwierdzające uzyskanie promocji do klasy VII oraz inne, jeszcze niezłożone dokumenty, będące załącznikami do kwestionariusza kandydata do klasy VII.

Również 23 czerwca od godz. 14.00 do godz. 16.00 odbędzie się miara mundurków dla dziewcząt.