Aktualności

UWAGA !

Zgodnie z zarządzeniem MEN nasza szkoła prowadzi

kształcenie na odległość w dniach 25 marca 2020 r. – 7 czerwca 2020 r.

 

Liceum Ogólnokształcące

8, 9, 10 czerwca 2020 – dni wolne od zajęć zdalnych

12 czerwca 2020 – dzień wolny od zajęć zdalnych

17 czerwca 2020 godz. 15.00 Msza święta w kościele p. w. św. Jana Kantego, uroczyste rozdanie świadectw klasa III LO

19 czerwca 2020 godz. 12.20 Sesja Rady Pedagogicznej

26 czerwca 2020 uroczyste zakończenie roku szkolnego (szczegółowe informacje dotyczące tego dnia zostaną podane bliżej tego terminu)

Szkoła Podstawowa

1 czerwca 2020dzień sportu, bez zajęć zdalnych. Nauczyciele uczący wychowania fizycznego będą przesyłać różne atrakcje drogą elektroniczną.

12 czerwca 2020 – dzień wolny od zajęć zdalnych

16, 17, 18 czerwca 2020 – dni wolne od zajęć zdalnych. Szkoła w tych dniach nie prowadzi zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla klas I – III

19 czerwca 2020 godz. 12.20 – Sesja Rady Pedagogicznej

26 czerwca 2020 uroczyste zakończenie roku szkolnego (szczegółowe informacje dotyczące tego dnia zostaną podane bliżej tego terminu)

 

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły  

Kandydaci do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej

do 15 czerwca 2020 r.

 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (oryginał)

 

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły  

po zakończeniu roku szkolnego:

 

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego

do 30 czerwca 2020 r.

 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej (oryginał)
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • karta zdrowia ucznia
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)
 • opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeżeli dotyczy), orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

do 4 sierpnia 2020 r.

 • zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty (oryginał)

 

Kandydaci do VII klasy  Szkoły Podstawowej

do 30 czerwca 2020 r.

 • świadectwo ukończenia VI klasy(oryginał)
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • karta zdrowia ucznia
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)
 • opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeżeli dotyczy), orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z sytuacją pandemii związaną z koniecznością unikania kontaktów osobistych oraz zaleceniami do pracy zdalnej, informujemy, że poza kontaktem mailowym, jesteśmy  dostępne za pomocą komunikatora Skype w dni i godziny naszych dyżurów.

 • Anna Zabrodzka – klasy 1-5 SP
  – nazwa to: psycholog.zabrodzka. wt. 8.00-13.00 oraz czw. 8.00-14.00.
 • Dorota Szostek – klasy 7-8 SP, 1-3 LO
  – nazwa: psycholog.szostek pon. 8.30.-14.30. oraz śr. 8.30-13.30.

Anna Zabrodzka – psycholog i Dorota Szostek – psycholog szkolny.